• Światowy Dzień Walki z Otyłością

      29.10.2019

                W dniach 25-29 października obchodziliśmy w naszej szkole dni zdrowego odżywiania po to, by zwrócić uwagę na problem otyłości, gdyż na świecie co roku z powodu schorzeń powiązanych z otyłością i nadwagą umiera ponad 2,5 miliona ludzi!

      W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób zmagających się z nadwagą i otyłością – w Polsce ten problem dotyczy nawet 61% mężczyzn i 45% kobiet.


      Przyczyny tego stanu rzeczy to przede wszystkim siedzący tryb życia, brak ruchu
      i niezdrowe odżywianie.

      Zapominamy o spożywaniu pięciu posiłków dziennie, zastępując je wysokokalorycznymi przekąskami, pijemy zdecydowanie za mało wody i prowadzimy siedzący tryb życia.

       

      Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością, przypadającego 24 października, odbyły się w naszej szkole zajęcia w kl. 0 - III pt.: „Żyj zdrowo i kolorowo”, a w klasie IV - VIII „Zdrowo jemy i aktywnie żyjemy”, które zawierały wiele cennych wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania. Przedstawiono w każdej klasie prezentację na temat przyczyn otyłości oraz negatywnych konsekwencji zdrowotnych, jakie za sobą niesie nadwaga. Trzeba dodać, że problem ten coraz częściej dotyczy też dzieci i młodzieży. Każdy uczeń otrzymał wskazówki – STOP OTYŁOŚCI. Uczniowie klas 0 - III  wykonywali zakładki do książki pt.: „Jem zdrowo-kolorowo”, natomiast uczniowie klas IV – VIII, oglądali filmy o tematyce związanej z otyłością, a następnie wspólnie z nauczycielem omawiali zagadania związane z zdrowym żywieniem, aktywnym i higienicznym trybem życia. Została przeanalizowana Piramida Zdrowego Żywienia.  Wszystkim uczniom została przedstawiona prezentacja nt. „Otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży. Epidemia współczesnej cywilizacji”. Dodatkowo przeprowadzone zostały pogadanki o wpływie tego co spożywamy na nasze zdrowie. W ciągu całego roku szkolnego wśród społeczności szkolnej promujemy zdrowe nawyki, takie jak prawidłowa dieta i aktywność fizyczna, pozwoli  to uniknąć problemów ze zdrowiem w przyszłości. 

      Oprócz w/w działań uczniowie klas IV-VIII dokonywali pomiaru masy ciała, obliczali BMI (body mass indeks) i określali wskaźnik budowy ciała. Z pomiarów korzystali uczniowie naszej szkoły oraz pracownicy. Poznali  zasady zdrowego odżywiania, nową piramidą żywieniową, zagrożenia bulimią i anoreksją przy niewłaściwej kontroli masy ciała i inne informacje związane z prawidłowym odżywianiem.

      Zajęcia w klasach 0-VIII przeprowadzili p. Elżbieta Dec-Rak i p. Witold Antosz.

      Wszystkie te działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej w kwestii prawidłowego odżywiania, wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Domatkowie.

     • "Trzymaj Formę!"

      30.10.2019

           Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!" współorganizowanym  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

            Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,            w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

      Koordynatorem programu "Trzymaj Formę!" jest P. Elżbieta Dec-Rak.

       

     • "Moje dziecko idzie do szkoły"

      30.10.2019

             Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w Programie edukacyjnym „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowanym do dzieci klas pierwszych, ich rodziców i opiekunów.

          Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych  u dzieci oraz przekonanie ich  o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

      Koordynatorem programu "Moje dziecko idzie do szkoły" jest P. Janina Chmielowiec.

     • #CodeWeek2019 Europejski Tydzień Kodowania

      29.10.2019

      Ta społeczna inicjatywa w ramach, której uczniowie mogą rozpocząć swoją przygodę z programowaniem, grami logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką. W ramach tej akcji uczniowie poznają zasady bezpiecznego surfowania po sieci Internetowej. Trudno dziś podważyć stwierdzenie, że Internet jest naturalnym środowiskiem wzrostu dzieci i młodzieży, należy pamiętać, że Internet sam w sobie nie jest ani dobry ani zły – złe lub dobre może być to do jakich celów będzie on wykorzystywany i jakie będą towarzyszyć temu surfowaniu intencje.  To dzięki Internetowi dzieci młodzież wchodzi w kolorowy świat, który czasem stanowi rozrywkę a czasem wykorzystywany jest do edukacji czy nauki, a kiedy indziej jest płaszczyzna do spotkania się z rówieśnikiem z drugiej półkuli. Za pośrednictwem sieci uczniowie mogą rozwiać swoje pasje i zainteresowania, poznawać ciekawych ludzi, służyć pomocą innym,  tworzyć społeczności o zbieżnych zainteresowaniach. Ale ten sam Internet może być przyczyną uzależnienia, narzędziem przez które możemy strać dużo cennego czasu, źródłem niebezpiecznych znajomości, możemy doświadczyć cyberprzemocy, cyberprzestępczości.

      Dlatego takie akcje pokazują jak bezpiecznie korzystać z komputera czy Internetu. Wskazują właściwe kierunki wykorzystania nowych technologii, stwarzają możliwość modelowania właściwych postaw w korzystaniu z Internetu.

      W ramach  #CodeWeek2019 w Szkole Podstawowej w Domatkowie zostały zorganizowane następujące wydarzenia: 

      • lekcje informatyki poświęcone kodowaniu i programowaniu w wybranych aplikacjach Scratch i Logomocja,
      • zajęcia dodatkowe z korzystaniem ze stron internetowych Ministerstwa Cyfryzacji https://gov.pl,
      • gry i zabawy online blocy games, godzina kodowania,
      • online turniej gier logicznych,
      • pokaz multimedialny o Technologiach Informacyjno - Komunikacyjnych, pogadanka o ich pozytywnym i negatywnym  oddziaływaniu na życie ucznia, rodzica i nauczyciela,
      • lekcje ze smartfonem – poznanie możliwości mobilnych aplikacji, które uczą programować np.: Udacity itp.,
      • lekcje z uczniami kl. 0-III o tematyce „Bezpieczeństwo w sieci”,
      • zajęcia techniczne - wykonywanie przez dzieci pracy edukacyjnej „Pan Stop”, „Makieta skrzyżowania”,
      • warsztaty – rozwijanie: logiczne myślenie, zdolności matematyczne, wyobraźnię, kreatywność ucznia,    poprze gry planszowe, logiczne – szachy.

       

      Koordynatorem akcji #CodeWeek2019 w SP Domatków była p. Elżbieta Dec – Rak  i p. Witold Antosz.

     • ŚLBOWANIE KLASY I

      24.10.2019

      16 października  2019r.  odbyło się  w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia klasy I. Do Braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie  została przyjęta nowa grupa dzieci. Pięknie udekorowana jesiennymi atrybutami sala zapowiadała niezwykłą uroczystość. W obecności przybyłych gości ;  Pani Sołtys i jednocześnie przewodniczącej KGW Grażyny Rozmus, Pani Przewodniczącej Rady Rodziców Elżbiety Drapała,  rodziców pierwszoklasistów oraz  Pan dyrektora Artura Brandysa, ks. Proboszcza Bogdana Janika, Nauczycieli, Pracowników szkoły, a także starszych kolegów pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar. Zanim to jednak nastąpiło pierwszaki zostali poddani poważnemu egzaminowi, który przeprowadziła miłościwie nam panująca Pani Jesień wraz ze swymi pomocnikami Leśnymi Ludkami.  Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymywali jesienny kolorowy listek. Ocenianiu podlegała recytacja, śpiew, rozwiązywanie zagadek, znajomość liter, figur geometrycznych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, a także sprawność ruchowa. Ze sprawdzianu Pierwszaki wyszli obronną ręką, gdyż byli świetnie przygotowani.  Egzamin został zdany na szóstkę i Pan Dyrektor zgodził się dopuścić ich do ślubowania, a następnie pasowania. Na sztandar ślubowali też rodzice.  Po części artystycznej radości było wiele, gdyż z okazji święta Pierwszaki otrzymali oprócz  pamiątkowych dyplomów  liczne prezenty.  Następnie wszyscy udali się do jadalni na poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Niespodzianką dla uczniów był wspaniały, pyszny tort.    Na pamiątkę tego wydarzenia  uczniowie  klasy  I  wraz  z Panem Dyrektorem, wychowawczynią Janiną Chmielowiec oraz rodzicami  zasadzili   przy szkole drzewo.

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – 4 października 2019 r.

      08.10.2019

       Celem akcji ŚDTM jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym i można uczyć się jej z przyjemnością.                                                                                                  

      W naszej szkole uczniowie klas IV-VIII już od początku września byli zachęcani do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a  akcja ŚDTM to była okazją dla niektórych z nich do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
       

      Nauczyciele koordynujący Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  P. Elżbieta Dec-Rak i P. Witold Antosz przygotowali plakat informujący, przeprowadzili zajęcia edukacyjne oraz konkurencyjne  gry i zabawy na komputerze, a także przedstawili krótki film tematyczny związany ze ŚDTM. Wszystko po to, aby uczniowie w tym dniu bezbłędnie zdali egzamin i  wszyscy zdobyli tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. I w końcu, po angażujących przygotowaniach  zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów poprzez świetną zabawę w przyjemny, niecodzienny sposób wiedza została sprawdzona i wyłoniono Mistrzów Tabliczki Mnożenia.

      Obchody ŚDTM wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji , wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci.

      Gratulujemy wszystkim!

     • Alert Pamięci

      24.10.2019

                     27 i 28 września, nasz harcerz Dawid Starzec i  dh drużynowa Kinga Frodyma-Stobierska wraz z Hufcem Kolbuszowa, uczestniczyli w Warszawie w Alercie Pamięci poświeconym 80. Rocznicy przejścia ZHP do konspiracji-Szare Szeregi. Zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego , wzięli udział w polowej  mszy świętej, grze miejskiej dotyczącej miejsc historycznych powiązanych z Szarymi Szeregami oraz w państwowych uroczystościach na Placu Defilad.  Spotkanie, już z nielicznymi, powstańcami było przepiękną, wzruszającą, żywą lekcją historii.

     • Dzień Młodych Pasjonatów

      24.10.2019

      Uczennice klasy siódmej i ósmej, w czwartek 26 września, wzięły udział w Dniu Młodych Pasjonatów zorganizowanym przez ZSA-E w Weryni. Dziewczęta wzięły udział w zajęciach kulinarnych, na których poznały sposoby dekorowania i serwowania dań. Wszyscy uczestnicy mieli też możliwość degustacji przygotowanych potraw.  Na zakończenie zostały zaprezentowane kierunki kształcenia oferowane przez ZSA-E.

     • Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szczebel Powiatowy – Igrzyska Dzieci

      06.10.2019

      17 września 2019 na obiekcie Lekkoatletycznym  przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Janka Bytnara w Kolbuszowej   odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce dziewczyn i chłopców

      – rocznik 2007 i młodsi w ramach Igrzysk Dzieci –  były  to pierwsze zawody Lekkoatletyczne w nowym  roku szkolnym.

      Zwycięzcy oraz zawodnicy i zawodniczki z drugiego miejsca z każdej konkurencji   uzyskali awans na szczebel wojewódzki.

      Laureaci zostali nagrodzeni medalami i dyplomami.

       

      W tym dniu nasza Szkołę  Podstawową  im. Marii Konopnickiej w Domatkowie  reprezentowali uczniowie  :

       Partyka Dominik          klasa V     -   piłeczka palantowa

       Depa Kacper               klasa IV    -   60 m

       Kryda Jakub                klasa V     -   skok w dal

       Czachor Roksana        klasa VI    -  60 m

       

      Opiekunem młodych lekkoatletów  naszej szkoły był p. Jacek Kret

       

      Przedstawiamy ogólną  klasyfikację   i  wyniki  naszych uczniów w poszczególnych konkurencjach.

       

      Piłeczka palantowa - chłopcy

       

      1. Ziętek Sebastin - SP Wilcza Wola - 53,5 m awans

      2. Kosmider Mariusz - SP Kolbuszowa nr 1 - 42 m awans

      3. Magda Miłosz - SP Cmolas - 40m

      15. Partyka Dominik - SP Domatków - 31,50 m

      19. Chłanda Adrian - SP Kupno - 28 m

      21. Sitarz Bartłomiej - SP Kolbuszowa Górna - 27 m

          

      60 m - dziewczęta

      1. Szewc Milena - SP Kolbuszowa nr 1 - 9,18 

      2.Białas Patrycja - SP Wilcza Wola - 9,22

      3. Jędrzejowska Magdalena - SP Trzęsówka  - 9,40

      15. Czółno Amelia - SP Kupno - 10,26

      16. Czachor Roksana - SP Domatków - 10,31

      21. Ofiara Martyna - SP Dzikowiec - 10,77 

       

      60 m - chłopcy   

       

      1. Pogoda Jarosław - SP Poreby Dymarskie - 8,74

      2. Olszowy Albert - SP Kolbuszowa nr 2 - 8,90

      3. Koń Albert - SP Kolbuszowa nr 2 - 9,12

      18. Depa Kacper - SP Domatków  - 10,62 

      19. Bąk Bartosz - SP Kupno - 10,69

      21. Stępień Kacper - SP Kolbuszowa Górna - 11,12

       

       

      Skok W dal - chłopcy

      1. Gunia Kacper - SP Kolbuszowa Górna  - 4,37

      2. Adamczyk Maksymilian - SP Klatki - 4,20

      3. Kwasnik Igor - SP kolbuszowa nr 2 - 4,16

      14. Kryda Jakub - SP Domatków - 3,44

      18. Cudo Grzegorz -SP Lipnica - 3,13

       

      Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły- pozdrawiamy i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z Powiatowych Mistrzostw w  LA .

                         Opracował Jacek Kret

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
    • spdomatkow@wp.pl
    • 17 2271 688
    • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
    • 8141289596
    • 001132057
    • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Biuletyn informacji publicznej