• "Szkoła to poszerzony dom rodziny, w którym wartości ważne dla całego narodu są stale gruntowe w coraz to nowych pokoleniach" - Jan Paweł II
    • Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów.
     • Spotkanie informacyjno – edukacyjne z Powiatowym Koordynatorem Programów dotyczących promocji zdrowia

      W ramach edukacji prozdrowotnej 07.02.2020r. Nasza Szkoła gościła specjalistkę od zdrowego żywienia Panią Barbarę Nycek. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania, jego wpływu na funkcjonowanie organizmu oraz budowania dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Uczniowie dowiedzieli się o znaczeniu prawidłowo skomponowanego posiłku, wartości kalorycznej wybranych produktów, norm zapotrzebowania na energię dla młodzieży i wydatkowania tej energii w czasie wykonywania różnych czynności. Prowadząca omówiła zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem się. Wyjaśniła, na co zwrócić szczególnie uwagę, kiedy chcemy kupić naprawdę zdrowy produkt, a także jakie są korzyści dla naszego organizmu z regularnego picia wody.

     • Policjanci na spotkaniu z rodzicami

      W środę 05.02.2020r policjantka mł. asp. Pani Beata Chmielowiec z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej oraz dzielnicowy asp. Pan Łukasz Książek spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Domatkowie. Spotkanie miało na celu wskazać, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje psychotropowe, niebezpieczeństwa ze strony Internetu, a także opowiedziała o odpowiedzialności prawnej nieletnich i konsekwencjach takich czynów.

     • Spotkanie informacyjno - edukacyjne z przedstawicielami policji

      W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień i zagrożeń. Nasza szkoła, aby uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania zorganizowała w dniu 28 stycznia spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Zaproszenie przyjęli dzielnicowy asp. Pan Łukasz Książek oraz mł. asp. Pani Beata Chmielowiec. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele. Po przywitaniu się z uczniami prowadząca zajęcia wyjaśniła, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Podczas spotkania policjantka skoncentrowała się na przekazaniu uczniom wiedzy na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich wpływu na

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

      Dnia 22.11.2019r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z matematyki - EDI Pingwin. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII.

      Wyniki ogólnopolskiego konkursu z dnia 23.01.2020r.

      Laureaci:

      III miejsce - Kamil Kret (kl. VI) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

      IV miejsce - Grzegorz Wilk (kl. VI) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

     • Potrawy tradycyjne i regionalne - udział uczniów w warsztatach kulinarnych.

      W czwartek 19.12.2019r. uczniowie Naszej Szkoły klas IV, VI, VII uczestniczyli w zajęciach otwartych, kulinarnych w Świetlicy w Domatkowie, która jest filią MDK w Kolbuszowej. Zajęcia poprowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Drapała i zaproszony gość Sołtys wsi Domatków Pani Grażyna Rozmus. W warsztatach również uczestniczył i przyglądał się Dyrektor Szkoły Pan Artur Brandys oraz nauczyciele. Spotkanie zostało zorganizowane przez szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Panią Elżbietę Dec-Rak.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 27.02.2020
  • Galeria zdjęć

   • Spotkanie informacyjno-edukacyjne z Powiatowym Koordynatorem Programów dotyczących promocji zdrowia
   • Policja na spotkaniu z rodzicami
   • Spotkanie informacyjno-edukacyjne z przedstawicielami policji.
   • Potrawy tradycyjne i regionalne - udział uczniów w warsztatach kulinarnych.
   • Edukacyjny wyjazd do Rzeszowa
   • Światowy Dzień Życzliwosci i Pozdrowień
   • Wierszem i śpiewem uczciliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
   • Spotkanie z przedstawicielem banku PKO BP
   • "Patriotyczna nocka w szkole"
  • Librus Synergia
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej