• "Szkoła to poszerzony dom rodziny, w którym wartości ważne dla całego narodu są stale gruntowe w coraz to nowych pokoleniach" - Jan Paweł II
    • Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów.
    • Dzień Edukacji Narodowej 2020
     • Dzień Edukacji Narodowej 2020

      Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy

      Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu spełnienia zawodowego oraz wielu osiągnięć osobistych. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud i za Waszą pracę.

      Wszystkim Nauczycielom, pracownikom obsługi oraz emerytom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” pod takim hasłem odbył się X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie.

      W dniu 5 października 2020 roku Nasza Szkoła po raz drugi przystąpiła do akcji edukacyjnej propagującej zabawową formę uczenia się matematyki. Celem przedsięwzięcia było przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

     • Próbna ewakuacja

      W poniedziałek 24 września o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie rozległy się nagle głośne, trzy sygnały dźwiękowe. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. W szkole trwa ewakuacja. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuszczają budynek szkoły. Całość odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Nie ma paniki. Pod opieką nauczycieli dzieci udają się w bezpieczne miejsce przed budynkiem szkolnym. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektorowi szkoły złożyli nauczyciele. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

    • „Sprzątanie Świata”
     • „Sprzątanie Świata”

      W Polsce po raz 27-ty organizowana była ogólnopolska ekologiczna akcja ,,Sprzątania Świata”. Tegoroczna odbywała się pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

      Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego z nas na środowisko naturalne poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i ich selektywną zbiórkę, co istotnie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Zadania towarzyszące tegorocznej akcji to podejmowanie działań mających na celu ograniczenie niepotrzebnego wytwarzania odpadów, sprzątanie środowiska przyrodniczego oraz zmiana nawyków każdego z nas poprzez korzystanie z produktów wielokrotnego użytku, segregacji wytworzonych odpadów, które są w rzeczywistości surowcami, zdatnymi do ponownego użycia.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 26.11.2020
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Librus Synergia
  • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej