• O nas

    • „ Obowiązek wychowania, ciążący w pierwszym miejscu na rodzinie,

     potrzebuje pomocy całej społeczności”

     ( Sobór Watykański II)

     Nasza szkoła podejmuje wszelkich starań, by być odpowiedzią na to wyzwanie, dlatego też:

     Uczniów wychowujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie, patriotyzm oraz szacunek do tradycji.

     Zwyczaje i tradycje związane z Wielkim Tygodniem i Świętami Wielkanocnymi ( akademia).

     Spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli z J.E. Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej Ks. Bp. Kazimierzem Górnym podczas wizytacji parafii Domatków.

     Dokładamy wszelkich starań, by dzieci czuły się bezpiecznie i radośnie.

     Posiadamy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Codziennie troszczymy się o prawidłowy rozwój naszych uczniów.

     Uczniowie biorą udział w pogadankach, dyskusjach, zajęciach o charakterze warsztatowym, pokazach oraz inscenizacjach promujących zdrowy styl życia.

     Uczestniczymy w wielu projektach współfinansowanym ze środków UE- m.in. „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. „Radosna szkoła” , „ Moja szansa- program wyrównania szans edukacyjnych uczniów z terenów gminy Kolbuszowa”, ”Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej” oraz w projekcie „ Sport to zdrowie…”- zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie „ Fregata”, realizowane przez RFR SERCE w partnerstwie w UM w Kolbuszowej.

     Bierzemy udział również w ogólnopolskich programach edukacyjnych ,, 5 porcji w szkole”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Radosny uśmiech. Radosna przyszłość”, „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Szkoła bez przemocy”.

     Organizujemy gminny konkurs nt. „Tradycje i Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” oraz powiatowy „ Życie i twórczość Marii Konopnickiej”- Patronki szkoły.

     Obydwa w/w konkursy są zawsze dużym wydarzeniem lokalnym, dlatego informacje o ich przebiegu można znaleźć w lokalnych mediach.

     Jesteśmy organizatorami bądź współorganizatorami uroczystości środowiskowych np. Dożynki Gminne, spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z parafii Domatków, Wigilia szkolna z udziałem rodziców i przedstawicieli władz samorządowych oraz lokalnych, Dzień Babci i Dziadzia, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Piknik Rodzinny.

     Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z parafii Domatków z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości.

     Wigilia szkolna z udziałem rodziców i władz lokalnych.

     „Dzień Seniora” w szkole.

     Piknik rodzinny. Turniej siatkówki pomiędzy ojcami i synami.

     Prezentujemy także przygotowane uroczystości dla szerszego kręgu publiczności np. wystawialiśmy Jasełka na uroczystej sesji Rady Gminy Kolbuszowa, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w WSD w Rzeszowie na spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie

     IV Współpraca z środowiskiem lokalnym

     Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i jednostkami samorządu, przede wszystkim, podejmujemy wspólne działania z Parafią, OSP Domatków, Zespołem Caritas, Oddziałem Akcji Katolickiej, Kołem Gospodyń Wiejskich, Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

     Rocznica śmierci Bł. Jana Pawła II- montaż słowno- muzyczny w kościele parafialnym w Domatkowie.

     Udział harcerzy w poświęceniu kapliczki św. Floriana przed Domem Strażaka w Domatkowie.

     Uczniowie we współpracy z KGW i Panem Organistą na koncercie Sobótkowym w Domatkowie.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
 • Biuletyn informacji publicznej