• Historia szkoły

    • Krótki rys historyczny szkolnictwa w Domatkowie.

     Wzmianki o prowadzeniu szkoły w miejscowości Domatków wskazują na rok 1927 r. Jest to bardzo późno biorąc pod uwagę fakt, że w Galicji, do której należał Domatków, obowiązek szkolny wprowadzony był w 1895r.

     Czteroklasowa szkoła rozpoczęła działalność od września 1927r. Drewniany, kryty strzechą budynek miał jedną izbę lekcyjną i dwuizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły. Izba lekcyjna była również miejscem zebrań wiejskich.

     W trzy lata po otwarciu szkoły do wsi przybywa drugi nauczyciel. Uczy on w izbie lekcyjnej wynajętej w domu prywatnym Jana Paducha.

     Niestety mieszkańcy ówczesnej wsi sceptycznie odnosili się do potrzeby nauczania dzieci. Spowodowane było to tym, iż już od najmłodszych lat chłopcy i dziewczynki pomagały przy drobnych pracach gospodarskich.

     Nauczanie w dwóch izbach lekcyjnych, mieszczących się w bardzo oddalonych od siebie budynkach, przetrwało do II wojny światowej.

     W okresie wojny szkoła w Domatkowie nie funkcjonowała. W 1941r., jesienią, Wola Domatkowska, Domatków i Bukowiec zostały wyznaczone do wysiedlenia. Większość mieszkańców wróciła dopiero po wyzwoleniu.

     Wtedy to na polecenie Inspektora Oświaty w Kolbuszowej rozpoczyna działalność w Woli Domatkowskiej w r. szk. 1945/46 czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna o jednym nauczycielu. Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie mogą kontynuować naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej w Przedborzu.

     Z braku budynku, szkoła składająca się z jednej izby lekcyjnej, mieści się w mieszkaniu prywatnym wynajętym u Stefanii i Walentego Mycków.

     Od 1945r. zajęcia w klasach łączonych prowadzi nauczyciel Marian Wolak.

     Warunki pracy w szkole były bardzo trudne. W wynajętej, ciasnej izbie lekcyjnej mieściły się drewniane ławki, w których siedziało od 5 do 6 dzieci. Brak było sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, a podręcznik miał tylko nauczyciel.

     Trudne warunki lokalowe zmobilizowały społeczność Domatkowa do budowy nowej szkoły. Po długich konsultacjach na jej lokalizację wybrano centrum miejscowości, gdzie aktualnie mieści się obecny budynek szkoły. Budowę rozpoczęto w 1946r., wykorzystując materiał z rozbiórki baraków poniemieckich w Pustkowie.

     Następnie w ramach rozbudowy już istniejącej szkoły, przy dużej ilości prac społecznych wykonanych przez mieszkańców, wybudowano w latach 1953-55r. samodzielny budynek murowany tzw. „Czytelnię”.

     Mimo nauczania w dwóch budynkach, baza lokalowa nadal była niezadowalająca, gdyż istniały tylko 4 sale lekcyjne. Z biegiem czasu mieszkańcy wsi zaczęli dostrzegać wartość szkoły jako ośrodka edukacyjnego i kulturotwórczego miejscowości i rozpoczęli starania

     o budowę „prawdziwej szkoły”. Bardzo dobrą okazją do tego okazał się plan ówczesnych władz budowy szkół pomników 1000-lecia. Prace budowlane rozpoczęto jesienią 1959r.

     a 6 maja 1962r. oddano do użytku nową szkołę podstawową, której nadano imię Marii Konopnickiej. Posiadała ona 5 izb lekcyjnych i 3 izby mieszkalne.

     Uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej w Domatkowie i nadania jej imienia Marii Konopnickiej (w oddali widać tzw. „Czytelnię”)

     W latach 1992 -1999 szkołę systematycznie rozbudowywano dostosowując do współczesnych standardów edukacyjnych.

     Rozbudowa szkoły – wrzesień 1993r.

     Nowe skrzydło szkoły w stanie surowym (1996r).

     Wybudowano nowe skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną, sanitariatami, kuchnią, jadalnią, a także dobudowano piętro, gdzie znajduje się pokój nauczycielski, gabinet higienistki, przestrzenna sala komputerowa i klasopracownie.

     Po ukończeniu rozbudowy istniejącej szkoły i jej wyposażeniu w niezbędne meble szkolne, pomoce dydaktyczne, dokonano w 28.08.1999r. poświęcenia nowego skrzydła szkoły, w którym 1 września 1999r. wszystkie dzieci rozpoczęły naukę szkolną.

     W tym miejscu wspomnieć należy także zaangażowanie społeczeństwa Domatkowa, których prace wykonywane czynem społecznym znacznie przyczyniły się do wybudowania budynków szkoły.

     Przemiany, jakie w ostatnich latach zachodzą w społeczeństwie polskim dotykają również systemu edukacji i stawiają przed szkołą nowe wyzwania, również w dziedzinie lokalowej.

     Aktualna baza, wyposażenie i wystrój każdej klasopracowni, w tym zmodernizowana pracownia informatyczna, odpowiadają najnowszym standardom oraz sprawiają, że pobyt w szkole i zdobywanie przez uczniów wiadomości , umiejętności jest przyjemnością.

     Po dzień dzisiejszy wciąż dokonuje się przeróbek, remontów celem upiększenia i polepszenia bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

     Obecny wygląd szkoły.

     Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej 
     im. Marii Konopnickiej w Domatkowie

      

     a) Kierownicy

      

     rok 1945/1946 - Marian Wolak

     rok 1946 - Jan Wróblewski

     rok 1947/1948 - 1948/1949 - Zofia Krajewska

     rok 1949/1950 - 1954/1955 - Stanisław Wisz

     rok 1955/1956 - 1969/1970 - Stanisław Dec

      

     b) Dyrektorzy

      

     rok 1970/1971 - 1973/1974 - mgr Anna Marek

     rok 1974/1975 - 1981/1982 - Jan Jagodziński

     rok 1982/1983 - 1991/1992 - mgr Grażyna Brandys

     rok 1992/1993 2006/2007 - mgr Janina Sito

     od 01.09.2007 roku - nadal - mgr Maria Nowakowska

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
 • Biuletyn informacji publicznej