• Plan lekcji

   •                    TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

                                    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
                                                                                                               

                                                                                              KLASA 0

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    religia

    2. 8.50-9.35

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    religia

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    3. 9.40-10.25

    j. angielski

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    j. angielski

    ed. przedszkolna

    4.10.45-11.30

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolnareligia

    5.11.35-12.20

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    k. matematyczna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

     

                                                                                              KLASA I

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    informatyka

    ed. polonistyczna

    religia

    ed. plastyczna

    ed. polonistyczna

    2. 8.50-9.35

    ed. przyrodnicza

    ed. muzyczna

    j. angielski

    ed. polonistyczna

    w. fizyczne

    3. 9.40-10.25

    ed. techniczna

    ed. społeczna

    w. fizyczne

    ed. matematyczna

    ed. matematyczna

    4.10.45-11.30

    j. angielski

    ed. matematyczna

    ed. matematyczna

    w. fizyczne religia

    5.11.35-12.20

    ed. polonistyczna

    -----------------------

    ed. polonistyczna

    -----------------------

    k. matematyczne

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

     

                                                                                              KLASA II

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    informatyka

     -----------------------

    religia

    ed. plastyczna

     -----------------------

    2. 8.50-9.35

    ed. polonistyczna

    ed. muzyczna

    ed. polonistyczna

    j. angielski

    w. fizyczne

    3. 9.40-10.25

    ed. techniczna

    ed. społeczna

    w. fizyczne

    ed. polonistyczna

    ed. polonistyczna

    4.10.45-11.30

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna

    w. fizyczne religia

    5.11.35-12.20

    j. angielski

    ed. przyrodnicza

    -----------------------

    ed. matematyczna

    ed. matematyczna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    k. matematyczne

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

                                      

                                                                                              KLASA III

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    informatyka

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna

    ed. plastyczna

    ed. matematyczna

    2. 8.50-9.35

    ed. polonistyczna

    ed. muzyczna

    ed. polonistyczna

    j. angielski w. fizyczne

    3. 9.40-10.25

    ed. matematyczna

    ed. matematyczna

    w. fizyczne

    ed. przyrodnicza

    religia

    4.10.45-11.30

    ed. społeczna

    -----------------------

     religia

    w. fizyczne

    ed. polonistyczne

    5.11.35-12.20

    ed. techniczna

    -----------------------

    j. angielski

    ed. polonistyczna

    -----------------------

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    k. matematyczne

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

                                    

                                                                                              KLASA V

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    -----------------------

    -----------------------  

    muzyka

    technika

    j. angielski

    2. 8.50-9.35

    j. angielski

    j. polski

    matematyka 

    w. fizyczne

    religia

    3. 9.40-10.25

    j. polski

    biologia

    j. angielski

    informatyka

    matematyka

    4.10.45-11.30

    geografia

    historia

    j. polski matematyka

    j. polski

    5.11.35-12.20

    matematyka

    GDDW

    religia j. polski historia

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    -----------------------

    w. fizyczne plastyka

    w. fizyczne

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------
     

                                                                                              KLASA VI

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    historia

    j. polski

    muzyka

    technika

    j. polski

    2. 8.50-9.35

    j. angielski

    biologia

    j. polski    

    w. fizyczne

    religia

    3. 9.40-10.25

    geografia

    matematyka

    matematyka

    informatyka

    matematyka

    4.10.45-11.30

    matematyka

    GDDW

    historia (k)

    j. angielski

    j. angielski

    5.11.35-12.20

    j. polski

    historia

    religia

    j. polski

    j. angielski (k)

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

     -----------------------

    w. fizyczne

    plastyka

    w. fizyczne

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

                                                                                              

                                                                                              KLASA VII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    geografia

    biologia

    muzyka

    w. fizyczne

    historia

    2. 8.50-9.35

    fizyka

    informatyka

    j. polski j. polski biologia

    3. 9.40-10.25

    matematyka

    j. francuski

    religia

    matematyka

    j. polski

    4.10.45-11.30

    historia

    matematyka

    geografia

    j. francuski

    matematyka

    5.11.35-12.20

    j. polski

    j. polski

    matematyka 

    fizyka

    religia

    6.12.25-13.10

    j. angielski

    chemia

    j. angielski

    plastyka

    j. angielski

    7.13.15-14.00

    w. fizyczne j. polski w. fizyczne

    chemia

     w. fizyczne

     

                                                                                              KLASA VIII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    EDB

    informatyka 

    geografia

    w. fizyczne

    biologia

    2. 8.50-9.35

    matematyka

    j. francuski

    historia

    matematyka 

    j. angielski

    3. 9.40-10.25

    historia

    j. polski

    j. polski

    GDDW

    j. polski

    4.10.45-11.30

    j. polski

    matematyka

    j. angielski

    j. polski

    matematyka

    5.11.35-12.20

    chemia

    chemia

    j. polski 

    j. francuski

    fizyka

    6.12.25-13.10

    fizyka

    j. angielski

    religia

    WOS

    religia

    7.13.15-14.00

    w. fizyczne WOS

    w. fizyczne

    -----------------------

    w. fizyczne

     

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej