• Plan lekcji

   •                    TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

                                    W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
                                                                                                               

                                                                                             KLASA „0”

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    2. 8.50-9.35

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    3. 9.40-10.25

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    religia

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    4.10.45-11.30

    j. angielski

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    j. angielski

    religia

    5.11.35-12.20

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.05

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

     

                                                                                              KLASA I

     

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. matematyczna

    j. angielski

    ed. informatyczna

    ed. matematyczna

    religia

    2. 8.50-9.35

    ed. polonistyczna

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

      ed. matematyczna

    3. 9.40-10.25

    ed. przyrodnicza

    w. fizyczne

    ed. polonistyczna

          ed. społeczna

       ed. polonistyczna

    4.10.45-11.20

    ed. techniczna

    w. fizyczne

           w. fizyczne

        j. angielski

    ed. muzyczna

    5.11.35-12.20

    -----------------------

      -----------------------

      religia

     

    ed. plastyczna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.05

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

                                      

                                                                                              KLASA III

     

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. matematyczna

    z. d. ed. mat.

     ed. informatyczna

    ed. matematyczna

    religia

    2. 8.50-9.35

    ed. polonistyczna

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

      ed. matematyczna

    3. 9.40-10.25

    ed. przyrodnicza

          w. fizyczne

    ed. polonistyczna

    j. angielski

      ed. polonistyczna

    4.10.45-11.30

    ed. techniczna

          w. fizyczne

             w. fizyczne

        ed. społeczna

    ed. muzyczna

    5.11.35-12.20

    j. angielski

      -----------------------

         religia

     

    ed. plastyczna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.05

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

                                    

                                                                                              KLASA IV

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    j. angielski

         -----------------------      

              muzyka

              w. fizyczne

    j. angielski

    2. 8.50-9.35

    j. polski

          w. fizyczne

                religia  

         j. polski

             religia

    3. 9.40-10.25

    matematyka

             matematyka

    j. polski

            matematyka

              rmatematyka

    4.10.45-11.30

    historia

          j. polski

           przyroda

    -----------------------

    GDDW

    5.11.35-12.20

    przyroda

       technika

         j. angielski

    plastyka

    j. polski

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    informatyka

    ----------------------

    -----------------------

    w. fizyczne

    7.13.15-14.05

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------
     

                                                                                              KLASA V

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    -----------------------

       -----------------------

        muzyka

              w. fizyczne

      -----------------------

    2. 8.50-9.35

    j. polskie

              w. fizyczne

                    religia    

             matematyka

            religia

    3. 9.40-10.25

    matematyka

           j. polski

    matematyka

         historia

                j. angielski

    4.10.45-11.30

    biologia

             j. angielski

           geografia

    j. polski

    j. polski

    5.11.35-12.20

    historia

              technika

                j. angielski

    plastyka

    matematyka

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    informatyka

    j. polski

    GDDW

    w. fizyczne

    7.13.15-14.05

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

                                                                                              

                                                                       KLASA VI

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    -----------------------

          informatyka

            biologia

      w. fizyczne

      -----------------------

    2. 8.50-9.35

    j. polski

      w. fizyczne

               muzyka

              j. polski

           matematyka

    3. 9.40-10.25

    j. angielski

       j. polski

    j. polski

          geografia

             j. polski

    4.10.45-11.30

    matematyka

           matematyka

               religia

    historia

    GDDW

    5.11.35-12.20

    historia

            j. angielski

              matematyka

    j. angielski

    religia

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    -----------------------

     plastyka

    technika

    w. fizyczne

    7.13.15-14.05

    -----------------------

       -----------------------  

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

     

                                                                                              KLASA VII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    fizyka

    w. fizyczne

             religia

              j. polski

           fizyka

    2. 8.50-9.35

    j. angielski

       matematyka

               muzyka

       matematyka

             j. angielski

    3. 9.40-10.25

    matematyka

             j. francuski

    biologia

             chemia

         j. polski

    4.10.45-11.30

    j. polski

          chemia

               j. angielski

    informatyka

    matematyka

    5.11.35-12.20

    biologia

            j. polski

             j. polski

    j. francuski

    religia

    6.12.25-13.10

    historia

    historia

    plastyka

    GDDW

    geografia

    7.13.15-14.05

           w. fizyczne             geografia

    -----------------------

    w. fizyczne

     w. fizyczne

     

                                                                                              KLASA VIII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    EDB

              w. fizyczne 

              j. polski

                fizyka

                historia

    2. 8.50-9.35

    matematyka

               j. francuski

              biologia

        WOS

           j. polski

    3. 9.40-10.25

    j. polski

            matematyka

    j. angielski

             matematyka

              religia

    4.10.45-11.30

    j. polski

          informatyka

               historia

    j. polski

    j. angielski

    5.11.35-12.20

    geografia

           j. polski

             chemia 

    chemia

    matematyka

    6.12.25-13.10

    j. angielski

    fizyka

    religia

    j. francuski

    GDDW

    7.13.15-14.05

           w. fizyczne        ----------------------

    WOS

    w. fizyczne

    w. fizyczne

     

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej