• Plan lekcji

   •                    TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

                                    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
                                                                                                               

                                                                                              KLASA 0

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    2. 8.50-9.35

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    religia 

    ed. przedszkolna

    j. angielski

    3. 9.40-10.25

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    j. angielski 

    ed. przedszkolna

    religia

    4.10.45-11.30

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolnaed. przedszkolna

    5.11.35-12.20

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    ed. przedszkolna

    ----------------------

    ----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------

    ----------------------

    ----------------------

     

                                                                                              KLASA II

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. informatyczna

     ed. matematyczna

    religia

    ed. plastyczna

    ed. matematyczna

    2. 8.50-9.35

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

    j. angielski

    ed. matematyczna ed. polonistyczna

    3. 9.40-10.25

    ed. muzyczna

    ed. społeczna

    ed. polonistyczna

    ed. polonistyczna

    j. angielski

    4.10.45-11.30

    ed. polonistyczna

    ed. techniczna

    ed. przyrodnicza

    kółko matematyka
    religia

    5.11.35-12.20

    -----------------------

    w. fizyczne

    w. fizyczne

    w. fizyczne

    -----------------------

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------

    ----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------

    -----------------------

                                      

                                                                                              KLASA III

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. informatyczna

    ed. matematyczna

    ed. matematyczna

    ed. plastyczna

    j. angielski

    2. 8.50-9.35

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna ed. matematyczna

    3. 9.40-10.25

    ed. muzyczna

    ed. społeczna

    religia

    ed. polonistyczna

    ed. polonistyczna

    4.10.45-11.30

    ed. polonistyczna

    ed. techniczna

    j. angielski

    kółko  matematyka
    ed. przyrodnicza

    5.11.35-12.20

    ----------------------
    w. fizyczne w. fizyczne

    w. fizyczne


    religia

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------

    ----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------


    -----------------------

                                    

                                                                                              KLASA IV

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ----------------------

    ----------------------

    ----------------------

    technika

    j. polski

    2. 8.50-9.35

    historia

    przyroda

    muzyka 

    w. fizyczne

    religia

    3. 9.40-10.25

    kółko historia

    j. polski

    plastyka

    j. polski

    przyroda

    4.10.45-11.30

    j. polski

    g.d.d.wych. religia matematyka

    matematyka

    5.11.35-12.20

    matematyka

    matematyka j. polski informatykaw. fizyczne

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    j. angielski
    w. fizyczne j. angielski

    j. angielski

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    ----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------
     

                                                                                              KLASA VI

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ---------------------- ----------------------

    ----------------------

    technika

    -----------------------

    2. 8.50-9.35

    matematyka

    biologia

    muzyka

    w. fizyczne

    j. polski

    3. 9.40-10.25

    kółko matematyka

    matematykaplastyka

    matematyka

    historia

    4.10.45-11.30

    geografia

    j. polski

    religia

    j. polski

    j. polski

    5.11.35-12.20

    j. polski

    kółko geografia

    g.d.d.wych.

    informatykaw. fizyczne

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne matematyka

    w. fizyczne

    historia

    j. angielski

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    j. angielski

    j. polski

    j. angielski

    religia

                                                                                              

                                                                                              KLASA VII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    fizyka

    j. francuski

    j. polski

    w. fizycznej

    geografia

    2. 8.50-9.35

    j. angielski

    geografia

    muzyka j. polskimatematyka

    3. 9.40-10.25

    matematyka

    biologia

    religia

    matematyka

    historia

    4.10.45-11.30

    chemia

    matematyka

    j. angielski fizyka

    j. angielski

    5.11.35-12.20

    j. polski

    biologia

    g.d.d wych. 

    j. francuski

    chemia

    6.12.25-13.10

    j. polski

    j. polski

    matematyka

    informatyka

    religia

    7.13.15-14.00

    w. fizyczne g.d.d.wych.w. fizyczne

    historia

     w. fizyczne

     

                                                                                              KLASA VIII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    j. angielski

    biologia 

    j. angielski

    w. fizyczne

    religia

    2. 8.50-9.35

    fizyka

    j. francuski

    WOS

    chemia

    geografia

    3. 9.40-10.25

    j. polski

    j. polski

    matematyka

    EDB

    j. polski

    4.10.45-11.30

    matematyka

    historia

    matematyka

    historia

    j. polski

    5.11.35-12.20

    chemia

    WOS

    j. polski

    fizyka

    j. angielski

    6.12.25-13.10

    kółko  matematyka

    matematyka

    religia

    j. francuski

    religia

    7.13.15-14.00

    w. fizyczne g.d.d.wych.

    w. fizyczne

    informatyka

    w. fizyczne

     

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
 • Biuletyn informacji publicznej