• Plan lekcji

   •                    TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

                                    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
                                                                                                               

                                                                                              KLASA 0

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    2. 8.50-9.35

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    religia 

    ed. przedszkolna

    rel., ed. p.

    3. 9.40-10.25

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    j. angielski 

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    4.10.45-11.30

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolnaed. przedszkolna

    5.11.35-12.20

    ed. przedszkolna

    j. ang., ed. p.

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    ed. przedszkolna

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    ed. przedszkolna

    ----------------------

    ----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------

    ----------------------

    ----------------------

     

                                                                                              KLASA II

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. informatyczna

     ed. matematyczna

    religia

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna

    2. 8.50-9.35

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

    ed. matematyczna

    ed. plastyczna

    ed. polonistyczna

    3. 9.40-10.25

    ed. muzyczna

    ed. społeczna

    ed. polonistyczna

    w. fizyczne

    j. angielski

    4.10.45-11.30

    ed. polonistyczna

    ed. techniczna

    ed. przyrodnicza

    k. matematyka
    religia

    5.11.35-12.20

    j. angielski

    -----------------------

    w. fizyczne

    ----------------------

    -----------------------

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    w. fizyczne

    ----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------

    -----------------------

                                      

                                                                                              KLASA III

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ed. informatyczna

    ed. matematyczna

    ed. matematyczna

    ed. polonistyczna

    kółko  matematyka

    2. 8.50-9.35

    ed. matematyczna

    j. angielski

    ed. polonistyczna

    ed. plastyczna ed. matematyczna

    3. 9.40-10.25

    ed. muzyczna

    ed. polonistyczna

    religia

    w. fizyczne

    ed. polonistyczna

    4.10.45-11.30

    ed. polonistyczna

    ed. społeczna

    j. angielski

    kółko  matematyka
    ed. przyrodnicza

    5.11.35-12.20

    ----------------------

    ed. techniczna

    w. fizyczne

    ----------------------


    religia

    6.12.25-13.10

    -----------------------

    -----------------------

    w. fizyczne

    ----------------------

    -----------------------

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    ----------------------


    -----------------------

                                    

                                                                                              KLASA IV

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ----------------------

    j. angielski

    ----------------------

    ----------------------

    religia

    2. 8.50-9.35

    historia

    przyroda

    muzyka 

    w. fizyczne

    j. polski

    3. 9.40-10.25

    j. angielski

    j. polski

    plastyka

    j. polski

    przyroda

    4.10.45-11.30

    j. polski

    g.d.d. wych. religia matematyka

    j. angielski

    5.11.35-12.20

    matematyka

    matematyka j. polski informatykamatematyka

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    ----------------------
    w. fizyczne technika

    w. fizyczne

    7.13.15-14.00

    -----------------------

    ----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------
     

                                                                                              KLASA VI

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    ---------------------- ----------------------

    j. polski

    historia

    -----------------------

    2. 8.50-9.35

    matematyka

    biologia

    muzyka   

    w. fizyczne

    j. angielski

    3. 9.40-10.25

    j. angielski

    matematykaplastyka

    matematyka

    j. polski

    4.10.45-11.30

    geografia

    j. angielski

    religia

    j. polski

    j. polski

    5.11.35-12.20

    j. polski

    j. polski

    matematyka

    informatyka historia

    6.12.25-13.10

    w. fizyczne

    kółko geografia

    w. fizyczne

    technika

    w. fizyczne

    7.13.15-14.00

    g.d.d. wych.

    -----------------------

    -----------------------

    -----------------------

    religia

                                                                                              

                                                                                              KLASA VII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    fizyka

    j. francuski

    j. angielski

    w. fizycznej

    j. polski

    2. 8.50-9.35

    historia

    geografia

    muzyka j. polskigeografia

    3. 9.40-10.25

    matematyka

    biologia

    plastyka

    matematyka

    religia

    4.10.45-11.30

    chemia

    matematyka

    religia

    fizyka

    matematyka

    5.11.35-12.20

    j. polski

    biologia

    g.d.d wych. 

    j. angielski

    historia

    6.12.25-13.10

    j. polski

    j. polski

    matematyka

    informatyka

    chemia

    7.13.15-14.00

    w. fizyczne j. angielskiw. fizyczne

    j. francuski

     w. fizyczne

     

                                                                                              KLASA VIII

    L.P.

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1. 8.00-8.45

    kółko  matematyka

    biologia 

    chemia

    w. fizyczne

    geografia

    2. 8.50-9.35

    fizyka

    j. francuski

    WOS

    matematyka 

    matematyka

    3. 9.40-10.25

    j. polski

    j. polski

    matematyka

    EDB

    j. polski

    4.10.45-11.30

    matematyka

    historia

    j. polski

    historia

    j. polski

    5.11.35-12.20

    chemia

    WOS

    religia

    fizyka

    j. angielski

    6.12.25-13.10

    j. angielski

    matematyka

    j. angielski

    j. francuski

    religia

    7.13.15-14.00

    w. fizyczne g.d.d. wych.

    w. fizyczne

    informatyka

    w. fizyczne

     

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej