• Nauka online

      18.03.2020

       Szanowni  Państwo ! 

       

          W związku z epidemią koronawirusa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Domatkowie  będzie zamknięta do 26 kwietnia.

      W Naszej Szkole uczniowie mogą się uczyć za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

      Materiały dla ucznia są dostępne w formie online.

           Prosimy Rodziców o nadzór nad pracą domową dzieci!

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

        Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        

      Rodzicu,

       

          ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

          zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

          jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

          przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

          rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

          śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

          pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

          przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

          odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

          przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

       

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       

          dziennik elektroniczny;

          strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

          mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

          Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

          Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

       

     • „Aktywna środa”

      03.03.2020

       Tradycyjnie, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w „Aktywnej Środzie” organizowanej przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej. Tam, ósmoklasiści,  mogli zapoznać się z ofertami i kierunkami kształcenia szkół ponadpodstawowych naszego powiatu, porozmawiać z nauczycielami

      i uczniami w/w placówek.  Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in.: warsztaty kulinarne, rozgrywki sportowe, zajęcia z ekonomii, geodezji, fryzjerstwa czy hotelarstwa…

      Ten czas był dla najstarszych uczniów naszej szkoły  bardzo ważny. To już ostatni czas by zdecydować się na wybór dalszej edukacyjnej ścieżki życiowej.

     • Dzień Języka Ojczystego

      03.03.2020

      21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W tym dniu w naszej szkole odbyły się lekcje , na których uczniowie poznawali historię języka polskiego, uczyli się dostrzegać jego piękno i  znaczenie w codziennym życiu. Efektem tych zajęć były  plakaty i hasła promujące język polski. Niektórzy cytowali klasyków
       a inni wykazali się własną pomysłowością. Wszystkie prace zostały wyeksponowane
      na korytarzu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najciekawsze prezentujemy na zdjęciach.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
    • spdomatkow@wp.pl
    • 17 2271 688
    • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
  • Biuletyn informacji publicznej