• Dzień Edukacji Narodowej 2020
     • Dzień Edukacji Narodowej 2020

      14.10.2020

      Szanowni  Państwo, Nauczyciele, Pracownicy

      Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie

       

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu spełnienia zawodowego oraz wielu osiągnięć osobistych. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud i za Waszą pracę.

      Wszystkim Nauczycielom, pracownikom obsługi oraz emerytom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

       

      Dyrektor SP w Domatkowie  

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      13.10.2020

      „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” pod takim hasłem odbył się X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Domatkowie.

      W dniu 5 października 2020 roku Nasza Szkoła po raz drugi przystąpiła do akcji edukacyjnej propagującej zabawową formę uczenia się matematyki. Celem przedsięwzięcia było przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

      Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi na 5 przykładów otrzymywali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. ” Otrzymali pamiątkowe naklejki, jako dowód zdanego egzaminu.

      Do akcji włączyła się także świetlica szkolna. Uczniowie klas III rozwiązywali prostsze działania rachunkowe a młodsi, w formie kolorowanek, gier logicznych
      i zabaw, zapoznawali się z nową, dla nich, formą matematyki.

      Edukacja matematyczna jest efektywniejsza, gdy jest połączona z zabawą. Matematyka to przedmiot, który towarzyszy nam przez całe życie. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.

      Koordynatorami akcji byli p. Elżbieta Dec-Rak, p. Witold Antosz i p. Kinga Frodyma-Stobierska.

       Gratulujemy wszystkim osobom, które zmierzyły się z tabliczką mnożenia :) 

    • Próbna ewakuacja
     • Próbna ewakuacja

      05.10.2020

              W poniedziałek 24 września o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie rozległy się nagle głośne, trzy sygnały dźwiękowe. To alarm  wzywający wszystkich do opuszczenia budynku.      W szkole trwa  ewakuacja.   Wszyscy zachowując zasady  bezpieczeństwa, szybko oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuszczają budynek szkoły. Całość odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Nie ma paniki. Pod opieką nauczycieli  dzieci udają się w bezpieczne miejsce przed budynkiem szkolnym. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektorowi szkoły złożyli nauczyciele. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

           Ewakuacją kierował dyrektor szkoły Artur Brandys. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pan dyrektor podziękował wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie  uczniowie wrócili na lekcje

             Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie  w sprawach bezpieczeństwa od lat współpracują z Komendą Powiatową Policji w Kolbuszowej, Komendą Powiatową Państwowej Strażą Pożarną w Kolbuszowej, jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Domatkowie.  

    • „Sprzątanie Świata”
     • „Sprzątanie Świata”

      01.10.2020

            W Polsce po raz 27-ty organizowana  była ogólnopolska ekologiczna akcja ,,Sprzątania Świata”. Tegoroczna odbywała się  pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

      Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego z nas na środowisko naturalne poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i ich selektywną zbiórkę, co istotnie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Zadania towarzyszące tegorocznej akcji to podejmowanie działań mających na celu ograniczenie niepotrzebnego wytwarzania odpadów, sprzątanie środowiska przyrodniczego oraz zmiana nawyków każdego z nas poprzez korzystanie z produktów wielokrotnego użytku, segregacji wytworzonych odpadów, które są w rzeczywistości surowcami, zdatnymi do ponownego użycia.

              W dniach 23 – 24 września 2020 roku uczniowie Naszej Szkoły   wraz z wychowawcami postanowili zadbać o Ziemię. Przed wyjściem w teren wszyscy poznali zasady bezpieczeństwa oraz główny cel działań. Klasy, zaopatrzone w worki, jednorazowe rękawiczki oraz pozytywnie zmotywowane i  ze szczytnym celem, wyruszyły w teren, który solidnie posprzątały. Oddział przedszkolny i klasy I - III porządkowały teren wokół szkoły, a uczniowie z klas starszych zajęły się obszarem w pobliskiej okolicy szkoły.
      Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegała sprawnie każdego wyznaczonego dnia. Uczniowie zbierali głównie plastik, papier, szkło i aluminium. Wszystko znalazło się w odpowiednich workach, które zostały zebrane w określonych miejscach.

      Organizatorem akcji na terenie gminy Kolbuszowa był Urząd Miejski, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zaopatrzył nas w worki do zbiórki odpadów komunalnych i rękawiczki.

      Koordynatorami akcji w Naszej Szkole była Elżbieta Dec-Rak, Kinga Frodyma-Stobierska.

      Mamy ogromną nadzieję, że takie akcje pomogą, choć w maleńkim stopniu, uratować Ziemię.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
    • spdomatkow@wp.pl
    • 17 2271 688
    • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
  • Biuletyn informacji publicznej