• Międzynarodowy Dzień Tolerancji -  16 listopada

      26.06.2020

       Tolerancja niezwykle cenna wartość  zarówno w relacjach uczniowskich jak i w życiu każdego człowieka. Aby podkreślić jej znaczenie klasy IV i VI wzięły udział w specjalnie przygotowanych zajęciach multimedialnych.   Głównym ich celem było uzmysłowienie uczniom, że wzajemna tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich. Po krótkim wprowadzeniu na temat znaczenia słowa tolerancja, zadaniem uczniów było wypisanie kilku przemyśleń, bądź miłych słów to, co kojarzy im się z omawianą wartością.

      Następnie podczas żywo prowadzonych dyskusji uczniowie wymyślili wiele wspaniałych sentencji z pięknymi życzliwymi i pełnymi tolerancji słowami.  Dzieci podczas zajęć oglądnęły film, którego celem było kształtowanie właściwych postaw, szacunku i empatii.

      Podsumowaniem tego dnia było stworzenie przez uczniów kl. IV i VI szkolnej gazetki nt.  „Wszyscy różni, wszyscy równi”. Działania, które w tym dniu  towarzyszyły dzieciom pogłębiły ich wiedzę na ten temat, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły serca i zachęcił do walki z  brakiem tolerancji. Podjęta przez uczniów kl. IV i VI inicjatywa miała na celu  poruszyć „strunę” wrażliwości i  spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.         

      Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – koleżanek i kolegów.

     • Wierszem i śpiewem uczciliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

      15.11.2019

              Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy najważniejsze święto dla wszystkich Polaków – Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość.

      Z tej okazji w środę 13 listopada w Naszej Szkole odbyła się akademia. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie klas IV –VII przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. Wspomniano o najważniejszych wydarzenia powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

       

              Uroczysta akademia była potwierdzeniem wielkiego szacunku dla wszystkich Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. A także wyrazem wdzięczności dla rodaków, którzy oddali to, co dla każdego człowieka jest najważniejsze i najpiękniejsze – oddali swoje życie z miłości do Ojczyzny i wiary w zwycięstwo. Dzięki ich ofierze, mamy dzisiaj własne terytorium, godło, hymn, flagę, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których posługujemy się językiem polskim. Na zakończenie Pan Dyrektor Artur Brandys podziękował wszystkim za przygotowanie i zaangażowanie się w uroczystości szkolną  związaną z obchodami 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podsumował wystąpienie uczniów zdaniem, że była to prawdziwa lekcja historii oraz pokazanie tego, że jesteśmy dumni z naszej polskości.
              Uroczystość przygotowali Pani Elżbieta Dec-Rak, Pan Witold Antosz, Pan Krzysztof Kłoda. W udekorowanie szkoły w symbole narodowe zaangażowali się uczniowie wraz ze wszystkimi nauczycielami. Celem akademii było utrwalenie historycznej wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń oraz podkreślenie roli Polaków, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

      Niech pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę pozostanie głęboko w naszych sercach i pamięci.

     • Spotkanie z przedstawicielką Banku PKO BP

      25.11.2019

      13 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie klas 0-III z przedstawicielką Banku PKO BP Oddział I w Rzeszowie. Dzieci szczegółowo zapoznały się ze światem pieniędzy, oglądały jak wygląda i działa serwis internetowy, dowiedziały się, jak przystąpić do SKO i założyć konto dla najmłodszych. Przedstawicielka banku zachęcała wszystkich uczniów do włączenia się w działalność Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w Naszej Szkole. Ze spotkania uczniowie wyszli z przekonaniem, że dzięki SKO już sześciolatek może uczyć się korzystania z usług bankowych poprzez animowany, bezpieczny oraz dostosowany do jego wieku i gustu serwis internetowy.

      Na zakończenie spotkania każde  dziecko dostało drobny upominek ufundowany przez bank. Przedstawicielka Banku  PKO BP w Rzeszowie Pani Agnieszka Noga zaprosiła Pana Dyrektora Artura Brandysa wraz z uczniami i nauczycielami szkoły na spotkanie do siedziby oddziału.

       

      Dziękujemy i do zobaczenia !!!

     • „Patriotyczna nocka w szkole”

      20.11.2019

      Z 8/9 listopada 2019r. harcerze 7 DH z Domatkowa wraz z drużynową Kingą Stobierską nocowali
      w szkole. Dłuższa zbiórka zorganizowana była pod hasłem „ Ogień Niepodległości”. Spotkanie rozpoczęło się apelem głównym, następnie wszyscy zostali zakwaterowani do swoich sal. O godzinie 2000 rozpoczęło się niepodległościowe świeczkowisko, na którym wspominaliśmy wydarzenia z losów legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niezwykłą niespodzianką była wizyta  Komendantki Hufca druhny phm. Julity Stępień, która przyjechała do  z „ogniem” z XVIII Sztafety pt.  "Ogień Niepodległości", organizowanej przez hufiec ZHP Zgierz. Już na początku listopada harcerze i instruktorzy wyjechali
      na Ukrainę do Kostiuchnówki w okręgu Wołyńskim- historycznego miejsca, gdzie w dniach 4-6 lipca 1916 roku odbyła się Bitwa pod Kostiuchnówką. Mieliśmy ten zaszczyt, ze jako pierwsi mogliśmy symbolicznie  kontynuować sztafetę. Przenieśliśmy ogień na zewnątrz, gdzie rozpaliliśmy obrzędowe ognisko. Tam odbyła się dalsza część gawędy ,podczas której druhna drużynowa odczytała Rozkaz Specjalny, w którym odczytała harcerzy gotowych do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Dh Roksana Czachor, dh Wiktoria Serafin i dh Dawid Starzec na ręce druhny komendantki i swojej drużyny złożyli przyrzeczenie przy „Ogniu niepodległości, który przyjechał do nich aż z Ukrainy. To był bardzo wzruszający wieczór. Dalsza część wieczoru to były śpiewy harcerskie i gry integracyjne. Nie obyło się bez nocnych niespodzianek, które starsi harcerze przygotowali młodszym … czyli nocny alarm
      z escaperoom’em.  Kolejny dzień zakończył się obrzędowym kręgiem.

      Dziękujemy druhnom Gabrysiom i druhnie Oli za przygotowanie przepysznej i zdrowej kolacji oraz śniadania.

     • „ Szkoła do hymnu” i „Patriotyzm Młodego Polaka”

      20.11.2019

      8 listopada wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. O godzinie 1111 wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali Hymn Narodowy.

      Także w tym dniu odbyło się  rozstrzygnięcie szkolnego konkursu pt. „Patriotyzm Młodego Polaka” zorganizowanego przez Samorząd Szkolny. Zadaniem konkursowym było wykonanie projektu koszulki z motywem patriotycznym.

      Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      I miejsce – Alexandra Jemioło (kl. VII),

      II miejsce – Dawid Starzec ( kl. VI),

      III miejsce – Katarzyna Starzec ( kl. V).

      Wyróżnienia zdobyli: Franciszek Białek i Jakub Kryda ( kl. V).

      Zwycięzcom gratulujemy!

     • Kwesta w Kolbuszowej

      20.11.2019

       1 listopada 2019r. harcerki: dh Wiktoria Serafin i dh Alexandra Jemioło, jako wolontariuszki,  wzięły udział           w kweście zorganizowanej przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara

      w Kolbuszowej. Tegoroczna zbiórka przeznaczona zostanie na renowację Cmentarza Parafii pw. Wszystkich Świętych.

      Po zbiórce druhny wraz z drużynową Kingą złożyły znicze na pomnikach polskich bohaterów.

     • Wycieczka krajoznawcza - Pogórze Środkowobeskidzkie –

      19.11.2019

      30 października 2019r., w niesamowicie ciepłej aurze pogodowej, uczniowie klas IV-VIII wraz  opiekunami p. Kingą Frodymą i ks. Bogdanem Janikiem wybrali się na wycieczkę krajoznawczą Przedgórzem Karpackim, a dokładniej zwiedzili tereny miejscowości Kielnarowa, Hermanowa, Górze Żmijowe, Rzeszów. Cały wyjazd to była geograficzna lekcja w terenie. Na początku uczniowie podziwiali odkrywki fliszu karpackiego wraz z jego warstwami łupkowymi i łupkowo-piaskowcowymi oraz poznali jego historię geologiczną. Następnie podczas wędrówki po lesie mieli okazję zobaczyć różnorakie formy terenu: wąwozy, parowy, osuwiska… młodsi nauczyli się orientować mapę w terenie przy użyciu kompasu a starsi korzystać z map terenowych. Punktem kulminacyjnym dla każdego było samodzielne, przy użyciu mapy poziomicowej, dotarcie do źródełka „Studzianka”. Uczniowie, którzy dobrze potrafili odczytać formy terenu na mapie bez problemu, po łagodnym stoku dotarli do celu, a ci, którzy mieli z tym odrobinę problemu musieli zmierzyć się z błotnistym urwiskiem. Jednak wszyscy, jedni mniej drudzy bardziej wybłoceni,  dotarli do celu. Tam czekała ich niespodzianka-uroczy, drewniany kościółek w środku lasu. Natomiast w Rzeszowie uczniowie spacerując po plantach poznali pojęcia rzeki, zakola rzeki i terasów zalewowych. To był naprawdę udany wyjazd. Nie odbyłby się, gdyby nie dofinansowanie projektu  z  Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce”.

       

     • Światowy Dzień Walki z Otyłością

      29.10.2019

                W dniach 25-29 października obchodziliśmy w naszej szkole dni zdrowego odżywiania po to, by zwrócić uwagę na problem otyłości, gdyż na świecie co roku z powodu schorzeń powiązanych z otyłością i nadwagą umiera ponad 2,5 miliona ludzi!

      W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób zmagających się z nadwagą i otyłością – w Polsce ten problem dotyczy nawet 61% mężczyzn i 45% kobiet.


      Przyczyny tego stanu rzeczy to przede wszystkim siedzący tryb życia, brak ruchu
      i niezdrowe odżywianie.

      Zapominamy o spożywaniu pięciu posiłków dziennie, zastępując je wysokokalorycznymi przekąskami, pijemy zdecydowanie za mało wody i prowadzimy siedzący tryb życia.

       

      Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością, przypadającego 24 października, odbyły się w naszej szkole zajęcia w kl. 0 - III pt.: „Żyj zdrowo i kolorowo”, a w klasie IV - VIII „Zdrowo jemy i aktywnie żyjemy”, które zawierały wiele cennych wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania. Przedstawiono w każdej klasie prezentację na temat przyczyn otyłości oraz negatywnych konsekwencji zdrowotnych, jakie za sobą niesie nadwaga. Trzeba dodać, że problem ten coraz częściej dotyczy też dzieci i młodzieży. Każdy uczeń otrzymał wskazówki – STOP OTYŁOŚCI. Uczniowie klas 0 - III  wykonywali zakładki do książki pt.: „Jem zdrowo-kolorowo”, natomiast uczniowie klas IV – VIII, oglądali filmy o tematyce związanej z otyłością, a następnie wspólnie z nauczycielem omawiali zagadania związane z zdrowym żywieniem, aktywnym i higienicznym trybem życia. Została przeanalizowana Piramida Zdrowego Żywienia.  Wszystkim uczniom została przedstawiona prezentacja nt. „Otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży. Epidemia współczesnej cywilizacji”. Dodatkowo przeprowadzone zostały pogadanki o wpływie tego co spożywamy na nasze zdrowie. W ciągu całego roku szkolnego wśród społeczności szkolnej promujemy zdrowe nawyki, takie jak prawidłowa dieta i aktywność fizyczna, pozwoli  to uniknąć problemów ze zdrowiem w przyszłości. 

      Oprócz w/w działań uczniowie klas IV-VIII dokonywali pomiaru masy ciała, obliczali BMI (body mass indeks) i określali wskaźnik budowy ciała. Z pomiarów korzystali uczniowie naszej szkoły oraz pracownicy. Poznali  zasady zdrowego odżywiania, nową piramidą żywieniową, zagrożenia bulimią i anoreksją przy niewłaściwej kontroli masy ciała i inne informacje związane z prawidłowym odżywianiem.

      Zajęcia w klasach 0-VIII przeprowadzili p. Elżbieta Dec-Rak i p. Witold Antosz.

      Wszystkie te działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej w kwestii prawidłowego odżywiania, wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Domatkowie.

     • Lekcja historii w kinie

      19.11.2019

      25 października harcerze z naszej drużyny wraz z drużynową Kingą Stobierską oraz Hufcem Kolbuszowa pojechali do kina na film Dariusza Gajewskiego pt. „Legiony”. To osadzona w latach 1914-1916  opowieść o przyjaźni, miłości i dojrzewaniu. Głównym tłem tych historii jest tworzenie się podczas
      I wojny światowej zalążka przyszłej polskiej armii.

       

     • II Miejsce Uczniów z Domatkowa w Powiatowych Igrzyskach  Młodzieży w Unihokeju.

      15.11.2019

            W dniu  23.10.2019  w Publicznej Szkole  Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej - Curie na os. Podlasek w Majdanie Królewskim  odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży  w unihokeju chłopców klas VII  i VIII.

             Do turnieju zgłosiło się sześć  drużyn z naszego powiatu, które w trakcie losowania zostały rozstawione  do dwóch  grup.

      W  grupie pierwszej znalazły się  szkoły :  SP Cmolas,        SP Majdan Królewski, SP Trzęsówka .

      W  grupie drugiej   : SP Komorów, SP Domatków , SP Kupno,

      Po rozegraniu meczy eliminacyjnych w grupach, wyniki przedstawiały się następująco :

      Grupa I

      Cmolas – Majdan  - 0:1

      Majdan – Trzęsówka - 1:0

      Trzęsówka – Cmolas - 0:3

      Grupa II

      Komorów – Domatków - 0:1

      Domatków – Kupno - 1:1

      Kupno – Komorów - 0:2

       

       Drużyna z  Domatkowa w  swojej  grupie pokonała  Komorów 2:0 i zremisowała  z Kupnem 1:1  zapewniając sobie awans do meczu finałowego z  Majdanem  Królewskim, który wygrał swoje dwa mecze grupowe z Cmolasem i Trzęsówką.

      W meczu o pierwsze miejsce  doświadczona drużyna   gospodarzy  ponownie obroniła tytuł z roku poprzedniego. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 2:1 dla Majdanu Królewskiego, choć do przerwy zanosiło się na niespodziankę -  chłopcy z Domatkowa remisowali z obrońcami tytułu (1:1).                                     Zawodnicy z Majdanu Królewskiego tym zwycięstwem zapewnili sobie awans  do Półfinału Wojewódzkiego.  

      W meczu o III miejsce spotkały się  szkoły z  Cmolasu i Komorowa. Pojedynek  tych drużyn zakończył się  wynikiem  0 : 2 dla Komorowa.

      Końcowa  klasyfikacja Turnieju

       

      1. Majdan Królewski
      2. Domatków
      3. Komorów
      4. Cmolas

      5-6. Kupno

      5-6 Trzęsówka

       

       

      Zespół z Domatkowa zagrał w składzie : Wiktor Białek, Bartłomiej Surowiec, Kamil Guzior , Kamil Kret , Bartłomiej Dapała , Grzegorz Wilk ,Michał Depa,  

      Jacek Kret – opiekun drużyny.

       

       

      Opracował Jacek Kret

       

     • Młodzieżowa Rada Miejska

      19.11.2019

       

      23 października 2019r. odbyła się I sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, w której także mamy swojego przedstawiciela szkolnego - radną  Karolinę Siwiec. Spotkanie odbyło się w nietypowym miejscu, bo w Urzędzie Starostwa Kolbuszowskiego. Tam młodzi radni mogli zapoznać się w pracą wszystkich organów i działów tej instytucji.

     • "Znajdź właściwe rozwiązanie"

      02.12.2019

      Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w programie profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

      Autorzy programu, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania palenia tytoniu przez uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, kładą nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia, rozwój umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia.

      Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

      Koordynatorem programu jest Pani Elżbieta Dec-Rak.

     • "Trzymaj Formę!"

      30.10.2019

           Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!" współorganizowanym  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

            Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,            w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

      Koordynatorem programu "Trzymaj Formę!" jest P. Elżbieta Dec-Rak.

       

     • "Bieg po zdrowie"

      02.12.2019

      Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy  z ekspertami. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

      Główne cele programu:

      • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
      • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
      • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

      Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

      Koordynatorem programu jest Pani Elżbieta Dec-Rak.

     • "Nie pal przy mnie, proszę”

      28.11.2019

      Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w Ogólnopolskim Programie Edukacji Antytytoniowej, który  przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

      Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

       Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

      Koordynatorem programu jest Pani Dorota Styczyńska.

     • "Moje dziecko idzie do szkoły"

      30.10.2019

             Szkoła Podstawowa w Domatkowie w roku szkolnym 2019/2020  bierze udział  w Programie edukacyjnym „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowanym do dzieci klas pierwszych, ich rodziców i opiekunów.

          Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych  u dzieci oraz przekonanie ich  o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

      Koordynatorem programu "Moje dziecko idzie do szkoły" jest P. Janina Chmielowiec.

     • #CodeWeek2019 Europejski Tydzień Kodowania

      29.10.2019

      Ta społeczna inicjatywa w ramach, której uczniowie mogą rozpocząć swoją przygodę z programowaniem, grami logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką. W ramach tej akcji uczniowie poznają zasady bezpiecznego surfowania po sieci Internetowej. Trudno dziś podważyć stwierdzenie, że Internet jest naturalnym środowiskiem wzrostu dzieci i młodzieży, należy pamiętać, że Internet sam w sobie nie jest ani dobry ani zły – złe lub dobre może być to do jakich celów będzie on wykorzystywany i jakie będą towarzyszyć temu surfowaniu intencje.  To dzięki Internetowi dzieci młodzież wchodzi w kolorowy świat, który czasem stanowi rozrywkę a czasem wykorzystywany jest do edukacji czy nauki, a kiedy indziej jest płaszczyzna do spotkania się z rówieśnikiem z drugiej półkuli. Za pośrednictwem sieci uczniowie mogą rozwiać swoje pasje i zainteresowania, poznawać ciekawych ludzi, służyć pomocą innym,  tworzyć społeczności o zbieżnych zainteresowaniach. Ale ten sam Internet może być przyczyną uzależnienia, narzędziem przez które możemy strać dużo cennego czasu, źródłem niebezpiecznych znajomości, możemy doświadczyć cyberprzemocy, cyberprzestępczości.

      Dlatego takie akcje pokazują jak bezpiecznie korzystać z komputera czy Internetu. Wskazują właściwe kierunki wykorzystania nowych technologii, stwarzają możliwość modelowania właściwych postaw w korzystaniu z Internetu.

      W ramach  #CodeWeek2019 w Szkole Podstawowej w Domatkowie zostały zorganizowane następujące wydarzenia: 

      • lekcje informatyki poświęcone kodowaniu i programowaniu w wybranych aplikacjach Scratch i Logomocja,
      • zajęcia dodatkowe z korzystaniem ze stron internetowych Ministerstwa Cyfryzacji https://gov.pl,
      • gry i zabawy online blocy games, godzina kodowania,
      • online turniej gier logicznych,
      • pokaz multimedialny o Technologiach Informacyjno - Komunikacyjnych, pogadanka o ich pozytywnym i negatywnym  oddziaływaniu na życie ucznia, rodzica i nauczyciela,
      • lekcje ze smartfonem – poznanie możliwości mobilnych aplikacji, które uczą programować np.: Udacity itp.,
      • lekcje z uczniami kl. 0-III o tematyce „Bezpieczeństwo w sieci”,
      • zajęcia techniczne - wykonywanie przez dzieci pracy edukacyjnej „Pan Stop”, „Makieta skrzyżowania”,
      • warsztaty – rozwijanie: logiczne myślenie, zdolności matematyczne, wyobraźnię, kreatywność ucznia,    poprze gry planszowe, logiczne – szachy.

       

      Koordynatorem akcji #CodeWeek2019 w SP Domatków była p. Elżbieta Dec – Rak  i p. Witold Antosz.

     • ŚLBOWANIE KLASY I

      24.10.2019

      16 października  2019r.  odbyło się  w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia klasy I. Do Braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie  została przyjęta nowa grupa dzieci. Pięknie udekorowana jesiennymi atrybutami sala zapowiadała niezwykłą uroczystość. W obecności przybyłych gości ;  Pani Sołtys i jednocześnie przewodniczącej KGW Grażyny Rozmus, Pani Przewodniczącej Rady Rodziców Elżbiety Drapała,  rodziców pierwszoklasistów oraz  Pan dyrektora Artura Brandysa, ks. Proboszcza Bogdana Janika, Nauczycieli, Pracowników szkoły, a także starszych kolegów pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar. Zanim to jednak nastąpiło pierwszaki zostali poddani poważnemu egzaminowi, który przeprowadziła miłościwie nam panująca Pani Jesień wraz ze swymi pomocnikami Leśnymi Ludkami.  Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymywali jesienny kolorowy listek. Ocenianiu podlegała recytacja, śpiew, rozwiązywanie zagadek, znajomość liter, figur geometrycznych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, a także sprawność ruchowa. Ze sprawdzianu Pierwszaki wyszli obronną ręką, gdyż byli świetnie przygotowani.  Egzamin został zdany na szóstkę i Pan Dyrektor zgodził się dopuścić ich do ślubowania, a następnie pasowania. Na sztandar ślubowali też rodzice.  Po części artystycznej radości było wiele, gdyż z okazji święta Pierwszaki otrzymali oprócz  pamiątkowych dyplomów  liczne prezenty.  Następnie wszyscy udali się do jadalni na poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Niespodzianką dla uczniów był wspaniały, pyszny tort.    Na pamiątkę tego wydarzenia  uczniowie  klasy  I  wraz  z Panem Dyrektorem, wychowawczynią Janiną Chmielowiec oraz rodzicami  zasadzili   przy szkole drzewo.

     • Wspomnienia z Dnia Edukacji Narodowe

      14.11.2019

       Tegoroczne obchody DEN rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w Kościele parafialnym

      w Domatkowie. Tuż po niej, na okazjonalnie udekorowanej sali gimnastycznej,  zgromadzili się zaproszeni goście: poseł na Sejm RP pan Zbigniew Chmielowiec,  sołtys wsi a zarazem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Grażyna Rozmus, przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Drapała, emerytowana nauczycielka pani Anna Kuna, prezes Akcji Katolickiej w Domatkowie pan Michał Kamiński.

                       Dyrektor szkoły pan Artur Brandys przywitał serdecznie gości, Radę Pedagogiczną Szkoły, pracowników oraz uczniów i zapowiedział program artystyczny przygotowany wraz z uczniami przez panią Patrycję Nawratowicz i panią Kingę Frodyma - Stobierską. Akcja  przedstawienia rozgrywała się w scenerii pokoju nauczycielskiego. Na wesoło mogliśmy podglądnąć co tam się dzieje na przerwie za „magicznymi dla uczniów” drzwiami. Uczennice klasy siódmej i dwóch uczniów klasy piątej pokazało, w mistrzowskim stylu, swój aktorski i wokalny talent. Utwory muzyczne  nawiązywały do gorących rytmów włoskich i irlandzkich.  Rozbawieni do łez widzowie, gromkimi brawami, podziękowali
      za występ.

                       Potem rozpoczęła się część oficjalna, w której na początku uczniowie podziękowali panu posłowi i za jego pośrednictwem panu Markowi Ożdze, dyrektorowi WORD-u w Tarnobrzegu,
      za podarowany szkole fantom.

                      Następnie pan dyrektor szkoły przeszedł do szczególnych podziękowań. W tym roku postanowił wyróżnić Michała Depę, naszego ósmoklasistę, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportowej. Przypomnijmy Michał zdobył szóste miejsce w wojewódzkim konkursie pchnięcia kulą.
                      W dalszej części dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom, rodzicom
      i uczniom za owocną współpracę.  Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nagrodził
      w tym roku: panią Janinę Chmielowiec, panią Dorotę Styczyńską, panią Patrycję Nawratowicz i pana Krzysztofa Kłodę.  Pan dyrektor Artur Brandys został wyróżniony na gminnych obchodach DEN,
      na których został wyróżniony Nagrodą Burmistrza. Gratulujemy wszystkim!

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – 4 października 2019 r.

      08.10.2019

       Celem akcji ŚDTM jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym i można uczyć się jej z przyjemnością.                                                                                                  

      W naszej szkole uczniowie klas IV-VIII już od początku września byli zachęcani do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a  akcja ŚDTM to była okazją dla niektórych z nich do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
       

      Nauczyciele koordynujący Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  P. Elżbieta Dec-Rak i P. Witold Antosz przygotowali plakat informujący, przeprowadzili zajęcia edukacyjne oraz konkurencyjne  gry i zabawy na komputerze, a także przedstawili krótki film tematyczny związany ze ŚDTM. Wszystko po to, aby uczniowie w tym dniu bezbłędnie zdali egzamin i  wszyscy zdobyli tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. I w końcu, po angażujących przygotowaniach  zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów poprzez świetną zabawę w przyjemny, niecodzienny sposób wiedza została sprawdzona i wyłoniono Mistrzów Tabliczki Mnożenia.

      Obchody ŚDTM wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji , wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci.

      Gratulujemy wszystkim!

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej