• Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

        Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        

      Rodzicu,

       

          ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

          zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

          jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

          przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

          rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

          śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

          pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

          przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

          odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

          przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

       

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       

          dziennik elektroniczny;

          strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

          mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

          Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

          Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

       

     • Spotkanie informacyjno – edukacyjne z Powiatowym Koordynatorem Programów dotyczących promocji zdrowia

      18.02.2020

      W ramach edukacji prozdrowotnej 07.02.2020r. Nasza Szkoła gościła  specjalistkę od zdrowego żywienia Panią Barbarę Nycek. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania,  jego wpływu na funkcjonowanie organizmu oraz budowania dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Uczniowie dowiedzieli się o znaczeniu prawidłowo skomponowanego posiłku, wartości kalorycznej wybranych produktów, norm zapotrzebowania na energię dla młodzieży i wydatkowania tej energii w czasie wykonywania różnych czynności. Prowadząca omówiła zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem się. Wyjaśniła, na co zwrócić szczególnie uwagę, kiedy chcemy kupić naprawdę zdrowy produkt, a także jakie są korzyści dla naszego organizmu z regularnego picia wody.

      Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale także i nauczycieli. Dzieci chętnie zadawali pytania, ale również  z uwagą słuchali Pani Barbary.

      Koordynatorzy programów kształtujący właściwe postawy prozdrowotne wśród dzieci Pani Elżbieta Dec-Rak, Pani Dorota Styczyńska i Pani Janina Chmielowiec w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły pragną serdecznie podziękować Pani Barbarze Nycek Powiatowemu Koordynatorowi Programów dotyczących promocji zdrowia za to inspirujące i pouczające spotkanie.

     • Policjanci na spotkaniu z rodzicami

      17.02.2020

           W środę 05.02.2020r policjantka mł. asp. Pani Beata Chmielowiec z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej oraz dzielnicowy asp. Pan Łukasz Książek spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Domatkowie. Spotkanie miało na celu wskazać, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje psychotropowe, niebezpieczeństwa ze strony Internetu, a także opowiedziała o odpowiedzialności prawnej nieletnich i konsekwencjach takich czynów.

      Uczestnikom wywiadówki zaprezentowano wyposażenie profilaktycznej walizki edukacyjnej, w której znajdują się przedmioty imitujące substancje do zażywania, porcjowania, przechowywania i używania narkotyków.

      Funkcjonariuszka opowiadała  zgromadzonym o różnorodnych  niebezpieczeństwach, z którymi może się spotkać młody człowiek.  Informowała również, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożeń, szczególnie dotyczących narkotyków.

      Policjantka mówiła również o bezpieczeństwie w sieci, o tym, jak uchronić dziecko przed zagrożeniami oraz jak rozpoznać czy dziecko jest uzależnione. Uświadamiała i wyjaśniała jaką ważną rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, którzy to powinni być dla najmłodszych nauczycielami w zakresie korzystania z internetu.  „Odkrywanie” go razem z dzieckiem, nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozmowa o ryzyku umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi w sieci oraz ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

     • „Aktywna środa”

      03.03.2020

       Tradycyjnie, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w „Aktywnej Środzie” organizowanej przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej. Tam, ósmoklasiści,  mogli zapoznać się z ofertami i kierunkami kształcenia szkół ponadpodstawowych naszego powiatu, porozmawiać z nauczycielami

      i uczniami w/w placówek.  Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in.: warsztaty kulinarne, rozgrywki sportowe, zajęcia z ekonomii, geodezji, fryzjerstwa czy hotelarstwa…

      Ten czas był dla najstarszych uczniów naszej szkoły  bardzo ważny. To już ostatni czas by zdecydować się na wybór dalszej edukacyjnej ścieżki życiowej.

     • Spotkanie informacyjno - edukacyjne z przedstawicielami policji

      30.01.2020

            W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień i zagrożeń. Nasza szkoła, aby uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania zorganizowała w dniu 28 stycznia spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Zaproszenie przyjęli dzielnicowy  asp. Pan Łukasz Książek oraz mł. asp. Pani Beata Chmielowiec. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele. Po przywitaniu się z uczniami prowadząca zajęcia wyjaśniła, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Podczas spotkania policjantka skoncentrowała się na przekazaniu uczniom wiedzy na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich wpływu na organizm człowieka. Zwróciła szczególnie uwagę na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności papierosy,  alkohol i narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Przypomniała młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły również dopalaczy.

           Następnym omawianym tematem była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjantka przypomniała uczniom podstawowe zasady właściwego korzystania z internetu. Opowiedziała o zagrożeniach czyhających w sieci. Scharakteryzowała zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśniła, że współcześnie internet jest głównie medium umożliwiającym kontakty międzyludzkie i to przede wszystkim kompetencje społeczne (nabywane z wiekiem i doświadczeniem życiowym), a nie kompetencje techniczne są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia się z przemocą w wirtualnym świecie. W końcowej części spotkań poruszano również tematykę związaną z  konsekwencjami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania oraz odpowiedzialnością karną jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny. W podsumowującej części zajęć  młodzież miała okazję rozmowy z osobą, która w swojej codziennej pracy spotyka się z tymi problemami i jest profesjonalnie przygotowana do walki z nimi.

           Na zakończenie, w  imieniu wszystkich uczniów, organizatorzy Pani Elżbieta Dec-Rak i Pan Witold Antosz podziękowali mł. asp. Pani Beacie Chmielowiec za przeprowadzenie spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego odpowiedzialności prawnej małoletnich, za poświęcony czas i za to, że młodzież może zawsze liczyć na edukację, wsparcie i pomoc w sytuacjach problemowych.

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

      31.01.2020

      Dnia 22.11.2019r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z matematyki - EDI Pingwin. Wzięli w nim udział uczniowie  naszej szkoły z klas IV-VIII.

      Wyniki ogólnopolskiego konkursu z dnia 23.01.2020r.

      Laureaci:

      III miejsce - Kamil Kret (kl. VI) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

      IV miejsce - Grzegorz Wilk (kl. VI) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

      V miejsce - Fabian Świątek (kl. V) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

       

      Wyróżnienie otrzymali:

      Franciszek Białek - (kl. V)

      Jakub Kryda - (kl. V)

      Bartłomiej Orzech - (kl. IV)

      Anna Sajdak - (kl. IV)

      Kacper Depa -  (kl. IV)

         Konkurs Panda 2019  został  przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Każdy test składał się z  30 pytań. Do każdego pytania podane były  cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Podstawę do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników karty odwiedzi. Ocenie podlegało każde pytanie. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na dane pytanie uczestnik otrzymał 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt, a za nieudzielenie odpowiedzi – 0 punktów. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym zawodnik mógł zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.  

         Dla  uczniów, którzy uzyskali najwyższe miejsca z matematyki, zostały przyznane następujące nagrody, na podstawie uzyskanej liczby punktów:  -za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymał dyplom grawerowany i nagrodę książkową, -za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową, -za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

      Serdeczne gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

      Organizatorami konkursu w szkole byli: Elżbieta Dec-Rak, Witold Antosz

     • Potrawy tradycyjne i regionalne - udział uczniów w warsztatach kulinarnych.

      30.01.2020

           W czwartek 19.12.2019r. uczniowie Naszej Szkoły klas IV, VI, VII uczestniczyli w zajęciach otwartych, kulinarnych w Świetlicy w Domatkowie, która jest filią MDK w Kolbuszowej. Zajęcia poprowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Drapała i zaproszony gość Sołtys wsi Domatków Pani Grażyna Rozmus. W warsztatach również uczestniczył i przyglądał się Dyrektor Szkoły Pan Artur Brandys oraz nauczyciele. Spotkanie zostało zorganizowane przez szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Panią Elżbietę Dec-Rak.

           Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak powinny wyglądać idealne, tradycyjne ciasto i wyśmienity farsz na pierogi. Poznali kilka technik lepienia pierogów oraz robienia naleśników z różnymi regionalnymi nadzieniami. Zajęcia były połączeniem edukacji w zakresie zdrowych i prawidłowych nawyków żywieniowych. Młodzi Kucharze uczyli się higieny i bezpieczeństwa w kuchni, właściwego zachowania podczas pracy oraz savoir – vivre’u przy stole. Wiele radości i emocji wszystkim uczniom dostarczyło „lepienie” pierogów. Była to doskonała zabawa i integracja uczestników spotkania.

      Na koniec warsztatów był czas na degustacje kulinarnych efektów. Było smacznie i pożytecznie. Mniam… mniam…

     • Dzień Języka Ojczystego

      03.03.2020

      21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W tym dniu w naszej szkole odbyły się lekcje , na których uczniowie poznawali historię języka polskiego, uczyli się dostrzegać jego piękno i  znaczenie w codziennym życiu. Efektem tych zajęć były  plakaty i hasła promujące język polski. Niektórzy cytowali klasyków
       a inni wykazali się własną pomysłowością. Wszystkie prace zostały wyeksponowane
      na korytarzu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najciekawsze prezentujemy na zdjęciach.

     • XV Powiatowy konkurs na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze.

      31.01.2020

           Uczennica klasy IV Anna Sajdak otrzymała wyróżnienie w XV Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze w kategorii „Ozdoby choinkowe”.

      Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w piątek (13 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Uczestniczyli w nim Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Jacek Bardan, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

      Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży ludową tradycją Lasowiaków. Przedmiotem konkursu były ludowe ozdoby choinkowe wykonane z bibuły, papieru i słomy: łańcuchy, aniołki, gwiazdki, koszyczki, a także ozdoby bożonarodzeniowe: światy i pająki, a także akcesoria kolędnicze: turonie, maski, gwiazdy oraz szopki kolędnicze.


       

      Gratulujemy !!!
       

       

     • Międzynarodowy Dzień Herbaty

      26.06.2020

           13 grudnia  2019r. uczniowie klas IV i VI włączyli się w świętowanie Międzynarodowego Dnia Herbaty. Szkolna sala zamieniła się w bajeczną małą herbaciarnię.

      Herbata to napój, który wszyscy uwielbiają i często piją. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez herbaty, jej smaku i aromatu. Każdy ma swój ulubiony rodzaj, który ceni najbardziej ze względu na jego szczególne właściwości. Jednak niewiele osób zapewne wie, że herbata poza niezwykłymi walorami smakowymi i aromatycznymi ma także właściwości lecznicze,  z których najważniejsze to: rozjaśnienie wzroku, oczyszczanie organizmu czy poprawianie zdolności pamięciowych. Właśnie ze względu na wymienione zalety uczniowie klas IV i VI  wraz z Panią Elżbietą Dec-Rak postanowili przygotować otwarte zajęcia degustacyjno-integracyjne na które został zaproszony Pan Dyrektor Artur Brandys. Dzięki magicznemu napojowi parzonemu na różne sposoby spotkanie upłynęło w miłej atmosferze pełnej gier i zabaw. Był to dzień pełen radości, niesamowitych wrażeń i atmosfery pełnej życzliwości i przyjaźni. Wielbiciele tego aromatycznego napoju z pewnością nie byli rozczarowani zajęciami, gdyż można było nie tylko delektować się naparem najbardziej popularnej czarnej herbaty, ale też spróbować herbaty białej i zielonej.

      Celem imprezy było przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja wśród uczniów picia herbaty i wskazanie jej zdrowotnych walorów.

     • Edukacyjny wyjazd do Rzeszowa

      19.02.2020

            W dniu 6 grudnia 2019 r. uczniowie  kl. 0-VIII odwiedzili  Bank PKO BP Oddział I w Rzeszowie, z którym współpracujemy od kilkunastu lat. Celem wycieczki była popularyzacja idei oszczędzania wśród uczniów i poznanie funkcjonowania banku. W tajniki bankowości wprowadziła uczniów Pani  Agnieszka Noga – Koordynator Programu SKO.
      Na początku spotkania oprowadziła wszystkich w najbardziej tajemnicze miejsca zabytkowego budynku i przybliżyła jego historię.Uczniowie dowiedzieli się również na czym polega praca w banku, do czego służy niszczarka dokumentów, jak obsługuje się maszynę do liczenia banknotów oraz jak można sprawdzić, czy pieniądze nie zostały sfałszowane. Okazało się, że dzieci doskonale zdawały sobie sprawę z tego, jak korzystać należy z karty bankomatowej. Pani Agnieszka Noga przybliżyła uczniom zakres usług oferowanych przez bank. Zachęciła ich do systematycznego oszczędzania i lokowania pieniędzy na koncie SKO.  

          Koordynator Programu Szkolnych Kas Oszczędności Banku PKO BP Oddziału I w Rzeszowie, na zakończenie spotkania serdecznie podziękowała Pani  Elżbiecie Dec-Rak za zdobycie nagrody III stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli.Pogratulowałazdobycia Brązowej Odznaki w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnienie idei oszczędzania wśród uczniów.

      Pracownikom Banku PKO BP szczególnie Pani Agnieszce Noga składamy serdeczne podziękowania za przemiłą atmosferę, słodki poczęstunek i przekazaną wiedzę.

           Drugiej części wycieczkibyła Mikołajkowa. Uczniowie klas 0 – VIII pod opieką: Dyrektora Szkoły Pana Artura Brandys, Pani Elżbiety Dec-Rak, Pani Janiny Chmielowiec i Pani Bogusławy Kobylarz udali siędo kina „Helios” w Rzeszowie. Klasy młodsze obejrzałyfilm animowany pt. „Kraina Lodu 2”,natomiast starsze klasy V-VIII z zapartym tchem oglądałyfantastyczną baśń przygodową  pt. „Czarownica 2”. Oba filmy wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. Fantastyczne kostiumy i scenografia, efekty specjalne, kolorystyka i różnorodność pokazanych światów.

      Cały dzień okazał się świetną edukacyjną zabawą . Każdy uczeń wrócił zadowolony z niecodziennego wyjazdu.

      Wycieczkę zorganizował Pan Witold Antosz i Pani Elżbieta Dec-Rak opiekunka SKO.

       

     • Dzień wróżb

      05.12.2019

       

      Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. 

      Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.


      W naszej szkole dn. 28.11.2019 r.  odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę młodszą jak i starszą. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską laską przepowiadały przyszłość. Symbole wiedzy magicznej, świece, lampiony i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej scenerii. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki.
      Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal.

      Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

       

       

     • „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”.

      02.12.2019

       

      Jak prorok powiedział,
      Panna zrodzi Syna.
      Dla ludu całego, szczęśliwa nowina.
      Nam zaś radość w tej tu chwili,
      gdyśmy Pana zobaczyli
      W szopie przy Betlejem, przy Betlejem.”

      Franciszek Karpiński

                    Szkoła     Podstawowa               

       im.    Marii   Konopnickiej

      w    Domatkow

      serdecznie zaprasza

                                                                             

      do   udziału

       

                                                             w     XV    GMINNYM    KONKURSIE                                                            

      Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”.

       

      Rozstrzygnięcie konkursu:
      17 grudnia  2019r. o godzinie 1200
      .

     • 21 listopada  - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

      02.12.2019

      Hasło tegorocznej edycji "Życzliwie, razem, blisko!" miało na celu zachęcić wszystkich do umacniania więzi społecznych i doceniania siły płynącej z  działań wspólnotowych. Siła tkwi w grupie.

      Razem znaczy więcej, sensowniej, bezpieczniej - to nie puste slogany, to fakty poparte przez naukę. Być życzliwym to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. To nieegoistyczna filozofia życia oparta na pozytywnych wartościach, wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że jesteśmy częścią większej całości, o którą warto dbać. Pod tym kierunkiem szkoła uczestniczyła w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka jest: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

      Na Dzień Dobry uczennice kl. VI Roksana Czachor i Wiktoria Serafin w ramach programów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej rozdawały wszystkim uczniom, nauczycielom „uśmiechnięte buźki”, przekazywały życzliwe pozdrowienia i zachęcały w tym dniu do uśmiechu, miłego słowa i ciepłego spojrzenia.

      Na lekcjach wychowawczych rozmawiano na tematy związane ze Światowym Dniem Życzliwości. Każda klasa pod tym kątem  przygotowała pomysłowe okolicznościowe gazetki. Na korytarzu zawisł plakat i przysłowia na temat życzliwości i uśmiechu.

       Samorząd Uczniowski dla wszystkich klas przygotował „Drzewka szczęścia”.  
      Listki, na których uczniowie wypisywali  hasła  kojarzące się  im z  motywem przewodnim dnia, pięknie ozdobiły drzewo.  Na apelu podsumowującym wszystkie prace zostały nagrodzone brawami oraz uśmiechami. Aby, jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten dzień, dla każdego ucznia została przygotowana słodka niespodzianka. Szkolny korytarz ozdobił „Dekalog ciepłych i serdecznych myśli i pozdrowień”, który ma przypominać nam co oznacza bycie życzliwym, jakimi zasadami kierować się by być takim człowiekiem.

      Ten dzień był wyjątkowym… pełen uśmiechów, dobrych uczynków, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Było radośnie, życzliwie i słodko. Była to znamienita  okazja do rozmów na temat tego, jak być życzliwym, jak tą życzliwość okazywać w różnych sytuacjach. Przypomniano, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy. Ten dzień utwierdził wszystkich nas w przekonaniu, że warto być życzliwym na co dzień.

      Dzień Życzliwości i Pozdrowień został przygotowany pod kierunkiem koordynatora  programów edukacyjnych dotyczących zdrowia Panią Elżbietę Dec-Rak oraz opiekuna SU Panią Patrycję Nawratowicz.

     • Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

      26.06.2020

      W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

      W  ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach uczniowie z klasy IV, V, VI wzięli udział w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych, których celem było promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Uświadomiono wszystkim, że narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.  Aby, lepiej poznać zagadnienia zostały przeanalizowane ulotki i materiały przygotowane z Europejskiej inicjatywy zdrowotnej.

      – Antybiotyki działają tylko na bakterie.
      – Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła  i oskrzeli.
      – Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy.
      – Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas.

      Na zajęciach przyrody,  biologii zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane  z nowościami  w leczeniu antybiotykami, właściwym ich stosowaniu i przechowywaniu oraz uświadomiono wszystkich jaka jest przyszłość                   w leczeniu infekcji  bakteryjnych.  Klasa V  przygotowała plakaty  pt.: „Niekoniecznie. Nie zawsze. Nie na wszystko”. Natomiast uczniowie z kl. IV  i VI wykonali gazetkę informacyjną nt. właściwego stosowania antybiotyków oraz ich skuteczności w określonych chorobach. Dzięki, której wszyscy uczniowie                              i nauczyciele zostali poinformowani o nowościach związanych z antybiotykami. Dzieci z klas IV- VII wzięli udział w konkursie międzyszkolnym pt.”Dziękujemy ludziom za nasze życie. To wy nas stworzyliście. Bakterie antybiotykoodporne”. Na zakończenie zajęć  podsumowując wszystkie działania w szkole uczniowie kl. IV-VII  obejrzeli film edukacyjny pt. „Koniec ery antybiotyków”.

      Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach w szkole przeprowadziła Pani Elżbietka Dec-Rak i Pani Małgorzata Łoboda.

     • Międzynarodowy Dzień Tolerancji -  16 listopada

      26.06.2020

       Tolerancja niezwykle cenna wartość  zarówno w relacjach uczniowskich jak i w życiu każdego człowieka. Aby podkreślić jej znaczenie klasy IV i VI wzięły udział w specjalnie przygotowanych zajęciach multimedialnych.   Głównym ich celem było uzmysłowienie uczniom, że wzajemna tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich. Po krótkim wprowadzeniu na temat znaczenia słowa tolerancja, zadaniem uczniów było wypisanie kilku przemyśleń, bądź miłych słów to, co kojarzy im się z omawianą wartością.

      Następnie podczas żywo prowadzonych dyskusji uczniowie wymyślili wiele wspaniałych sentencji z pięknymi życzliwymi i pełnymi tolerancji słowami.  Dzieci podczas zajęć oglądnęły film, którego celem było kształtowanie właściwych postaw, szacunku i empatii.

      Podsumowaniem tego dnia było stworzenie przez uczniów kl. IV i VI szkolnej gazetki nt.  „Wszyscy różni, wszyscy równi”. Działania, które w tym dniu  towarzyszyły dzieciom pogłębiły ich wiedzę na ten temat, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły serca i zachęcił do walki z  brakiem tolerancji. Podjęta przez uczniów kl. IV i VI inicjatywa miała na celu  poruszyć „strunę” wrażliwości i  spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.         

      Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – koleżanek i kolegów.

     • Wierszem i śpiewem uczciliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

      15.11.2019

              Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy najważniejsze święto dla wszystkich Polaków – Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość.

      Z tej okazji w środę 13 listopada w Naszej Szkole odbyła się akademia. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie klas IV –VII przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. Wspomniano o najważniejszych wydarzenia powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

       

              Uroczysta akademia była potwierdzeniem wielkiego szacunku dla wszystkich Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. A także wyrazem wdzięczności dla rodaków, którzy oddali to, co dla każdego człowieka jest najważniejsze i najpiękniejsze – oddali swoje życie z miłości do Ojczyzny i wiary w zwycięstwo. Dzięki ich ofierze, mamy dzisiaj własne terytorium, godło, hymn, flagę, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których posługujemy się językiem polskim. Na zakończenie Pan Dyrektor Artur Brandys podziękował wszystkim za przygotowanie i zaangażowanie się w uroczystości szkolną  związaną z obchodami 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podsumował wystąpienie uczniów zdaniem, że była to prawdziwa lekcja historii oraz pokazanie tego, że jesteśmy dumni z naszej polskości.
              Uroczystość przygotowali Pani Elżbieta Dec-Rak, Pan Witold Antosz, Pan Krzysztof Kłoda. W udekorowanie szkoły w symbole narodowe zaangażowali się uczniowie wraz ze wszystkimi nauczycielami. Celem akademii było utrwalenie historycznej wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń oraz podkreślenie roli Polaków, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

      Niech pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę pozostanie głęboko w naszych sercach i pamięci.

     • Spotkanie z przedstawicielką Banku PKO BP

      25.11.2019

      13 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie klas 0-III z przedstawicielką Banku PKO BP Oddział I w Rzeszowie. Dzieci szczegółowo zapoznały się ze światem pieniędzy, oglądały jak wygląda i działa serwis internetowy, dowiedziały się, jak przystąpić do SKO i założyć konto dla najmłodszych. Przedstawicielka banku zachęcała wszystkich uczniów do włączenia się w działalność Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w Naszej Szkole. Ze spotkania uczniowie wyszli z przekonaniem, że dzięki SKO już sześciolatek może uczyć się korzystania z usług bankowych poprzez animowany, bezpieczny oraz dostosowany do jego wieku i gustu serwis internetowy.

      Na zakończenie spotkania każde  dziecko dostało drobny upominek ufundowany przez bank. Przedstawicielka Banku  PKO BP w Rzeszowie Pani Agnieszka Noga zaprosiła Pana Dyrektora Artura Brandysa wraz z uczniami i nauczycielami szkoły na spotkanie do siedziby oddziału.

       

      Dziękujemy i do zobaczenia !!!

     • „Patriotyczna nocka w szkole”

      20.11.2019

      Z 8/9 listopada 2019r. harcerze 7 DH z Domatkowa wraz z drużynową Kingą Stobierską nocowali
      w szkole. Dłuższa zbiórka zorganizowana była pod hasłem „ Ogień Niepodległości”. Spotkanie rozpoczęło się apelem głównym, następnie wszyscy zostali zakwaterowani do swoich sal. O godzinie 2000 rozpoczęło się niepodległościowe świeczkowisko, na którym wspominaliśmy wydarzenia z losów legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niezwykłą niespodzianką była wizyta  Komendantki Hufca druhny phm. Julity Stępień, która przyjechała do  z „ogniem” z XVIII Sztafety pt.  "Ogień Niepodległości", organizowanej przez hufiec ZHP Zgierz. Już na początku listopada harcerze i instruktorzy wyjechali
      na Ukrainę do Kostiuchnówki w okręgu Wołyńskim- historycznego miejsca, gdzie w dniach 4-6 lipca 1916 roku odbyła się Bitwa pod Kostiuchnówką. Mieliśmy ten zaszczyt, ze jako pierwsi mogliśmy symbolicznie  kontynuować sztafetę. Przenieśliśmy ogień na zewnątrz, gdzie rozpaliliśmy obrzędowe ognisko. Tam odbyła się dalsza część gawędy ,podczas której druhna drużynowa odczytała Rozkaz Specjalny, w którym odczytała harcerzy gotowych do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Dh Roksana Czachor, dh Wiktoria Serafin i dh Dawid Starzec na ręce druhny komendantki i swojej drużyny złożyli przyrzeczenie przy „Ogniu niepodległości, który przyjechał do nich aż z Ukrainy. To był bardzo wzruszający wieczór. Dalsza część wieczoru to były śpiewy harcerskie i gry integracyjne. Nie obyło się bez nocnych niespodzianek, które starsi harcerze przygotowali młodszym … czyli nocny alarm
      z escaperoom’em.  Kolejny dzień zakończył się obrzędowym kręgiem.

      Dziękujemy druhnom Gabrysiom i druhnie Oli za przygotowanie przepysznej i zdrowej kolacji oraz śniadania.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
 • Biuletyn informacji publicznej